Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Försäkringar

Sjukförsäkring - Utomlands

Jämför försäkringar
Du kan mycket enkelt och helt gratis jämföra försäkringar från olika försäkringsbolag hos Insplanet. Där kan du även hitta den billigaste sjukförsäkringen!

En sjukförsäkring hjälper dig både ekonomiskt och på andra sätt när du är sjuk och vill konsultera läkare, ta reda på vad som är fel och under behandling eller operationer etc. Din sjukförsäkring gäller normalt i Norden och det är oftast så att du tar kontakt med ditt försäkringsbolag och via dem bokar in en tid hos en privat vårdgivare.

När du är utomlands och råkar bli sjuk är det dock normalt så att du istället har ett skydd från din hemförsäkring. Du har täckning för skador och sjukdom när du är utanför Norden i upp till 45 dagar. I vissa fall kan du dock genom din sjukförsäkring (eller via en tilläggsförsäkring) få ersättning för självrisken som finns i hemförsäkringen. Du får i detta fall tillbaka de pengarna som du annars får lägga i självrisk.

Hemförsäkring istället för sjukförsäkring utomlands

En sjukförsäkring gäller i de flesta fall bara i Norden och då ska du söka upp, eller få hjälp att boka tid hos, en vårdgivare som förmedlas av försäkringsbolaget. Ifall du är sjuk är detta ofta ett bra och smidigt sätt att få vård och du får både ekonomisk hjälp via din försäkring och hjälp att boka in tider och liknande. Tack vare privata vårdgivare kan du ofta också få dina tider snabbt och utan långa köer. Men när du är utomlands är det andra saker som gäller. Ifall du t ex skulle bli lite sjuk när du är ute och reser eller bryta ett ben osv så får du istället i första hand vända dig till hemförsäkringen.

Din hemförsäkring har en reseförsäkring och genom denna är du skyddad när du är utomlands. Skyddet gäller för resor i max 45 dagar och ifall du vill vara borta längre än så krävs det en tilläggsförsäkring för att du ska ha ett heltäckande skydd. Reseförsäkringen ger dig pengar för t ex läkarbesök och annat relaterat ifall du skulle råka bli sjuk eller skada dig när du är i ett annat land. Är du kvar i Norden kan du använda din sjukförsäkring men ifall du åker lite längre så är det istället härifrån skyddet kommer. Ifall du har en hemförsäkring gäller denna hela familjen (ifall de är folkbokförda på samma adress som dig som har försäkringen) och detta innebär då att vem som än blir sjuk har rätt till ersättning från försäkringen.

Vad ersätter din reseförsäkring?

Som vi har skrivit tidigare så får du ersättning för vårdkostnader ifall du blir sjuk eller råkar ut för en olycka som kräver vård. Du får även ersättning vid akuta tandbesvär av olika slag eller om du skadar tänderna under resan. Utöver själva vården kan du även få ersättning för kostnader i samband med sjukdom eller skada så som resor till och från sjukhus eller transport tillbaka till Sverige vid dödsfall. Du får även pengar för merkostnader så som boendekostnader och pengar till mat för dig själv och anhöriga i samband med vård.

Ifall du skulle bli väldigt sjuk eller illa skadad så att du inte kan avnjuta din semester så som det var tänkt eller ifall du till och med tvingas åka hem så kommer försäkringen även att ersätta sådana kostnader upp till en rimlig gräns. Detta gäller ifall du blir sjukskriven eller tvingad att vila i mer än fyra dagar under semesterresan, ifall du blir inlagd på sjukhus eller ifall du tvingas åka hem igen. Ifall det skulle bli så här illa är det viktigt att du har läkarintyg som visar på att du är sjuk eller skadad. Ifall du behöver vila i mer än fyra dagar av din semester är det t ex så att första dagen räknas från att du varit hos en läkare. Det är alltså lika bra att uppsöka en läkare snabbt ifall du känner dig sjuk eller har råkat ut för någon olycka.

Det finns alltid en hel del begränsningar i försäkringar som förklarar när de gäller och när de inte gäller. Även om ganska mycket täcks in av en reseförsäkring så finns det även saker som hamnar utanför. Ifall du t ex skadar dig eller blir sjuk på grund av alkohol eller droger kan det finnas en stor risk att du inte får några pengar. Ifall du redan var sjuk innan du åkte iväg på din resa så får du inte heller ersättning om du behöver vård för detta i utlandet. Se därför till att bli frisk från allvarliga sjukdomar innan du åker.