Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Försäkringar

Försäkring ärr / vanprydande ärr

Många personförsäkringar så som olycksfallsförsäkring ger även ersättning för vanprydande ärr (och även andra utseendemässiga skador på kroppen så som amputation eller missbildning). Exakt vilka regler som gäller för ärr och hur mycket ersättning du kan få varierar en hel del mellan försäkringsbolag och det är även ofta så att försäkringsbolag betalar ut lite för lite pengar för just vanprydande ärr. Därför är det extra viktigt att ha koll på vad som gäller och att sköta ärendet ordentligt när man vill få ut ersättning, så att man får en vettig ersättning.

Först och främst ska ett vanprydande ärr vara bestående för att du ska få ersättning. Detta innebär att ärret ska finnas kvar framöver och att det ska se likadant ut. Av detta skäl väntar man ofta ett år med att bedöma ärr innan man avgör hur stor ersättning som ska betalas ut. Efter minst ett år kontrollerar försäkringsbolaget ifall ditt ärr uppfyller alla kriterier för att få ersättning och bedömer utifrån en tabell hur mycket ersättning du kan få.

För att få reda på ifall din försäkring täcker in vanprydande ärr (ibland även kallat missprydnader) får du läsa dina försäkringsvillkor noga och där kan du även få reda på annan viktig information så som vad som gäller för ersättning och när du tidigast kan få ditt ärr bedömt.

Tabell för att bedöma ärr

Försäkringsbolagen använder normalt en tabell för att avgöra hur mycket ersättning du ska få för ditt ärr. Flera olika faktorer spelar in, så som storlek, placering, färg och din ålder. Försäkringsbolagen brukar ofta ha sina egna tabeller och alltså göra sina individuella bedömningar. Det kan även vara så att ärr tabellen ser annorlunda ut beroende på försäkring och vilket år skadan inträffade. Nedan kan du se hur ett exempel på hur en ärr tabell kan se ut.

Ladda ner exempel på Trafikskadenämndens ärr tabell från 2012 (pdf)

Mer om försäkring för ärr

Hur mycket ersättning du får ut för ditt vanprydande ärr beror även på vad du har för försäkringsbelopp. Ju högre försäkringsbelopp ju mer pengar kan du få ut för ditt ärr. Tyvärr kan försäkringsbolagen ofta betala ut ganska lite pengar för ärr och det är som sagt därför av vikt att du sköter ditt ärende ordentligt och gör det du ska.

Dokumentera ditt ärr genom att ta bilder på det och skicka in till försäkringsbolaget. Väljer du att gå till en fotograf kan ofta försäkringsbolaget betala för denna. Det ska som sagt normalt ha gått ett år efter skadan innan man gör en ordentlig bedömning. Detta beror på att man vill att ärret ska få sitt ”slutliga” utseende innan man bestämmer hur mycket pengar som ska betalas ut i ersättning. Vill du ha ut en rättvis ersättning ska du givetvis försöka få en så rättvisande bild av ditt ärr som möjligt.

Följ oss på Facebook