Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Försäkringar

Skadeförsäkring

Jämför försäkringar
Du kan mycket enkelt och helt gratis jämföra försäkringar från olika försäkringsbolag hos Insplanet. Där kan du även hitta den billigaste skadeförsäkringen!

Skadeförsäkring är egentligen mer ett samlingsnamn för försäkringar som skyddar dig och din egendom mot skada av olika slag. Det finns många olika försäkringar som är till för att ge skydd åt dig som person, t ex vid sjukdom, skada, överfall etc, och åt de prylar som du äger. Det handlar ofta om saker av stort värde så som bostad, bil, båt och andra sådana saker. Genom att skaffa ett antal olika försäkringar kan du få ett ganska bra och heltäckande skydd som gör att du kan känna dig säker även om det skulle inträffa något oförutsett som leder till större kostnader.

Skydda dig själv och ditt hem

En hemförsäkring täcker in ganska mycket av det som man vill få ut av en skadeförsäkring. Framför allt får du ett skydd för dig själv och din familj (om de är folkbokförda på samma adress, alternativt om du har barn som är under 18 men ej bor hemma) genom en överfallsförsäkring som skyddar dig vid t ex misshandel eller våldtäkt etc och även försäkringar som hjälper dig ifall du hamnar i ett läge där du behöver stöd vid rättstvist eller ifall du måste betala skadestånd.

Dessutom får du ett bra skydd för din bostad, vare sig det är en villa, en bostadsrätt eller en hyresrätt. I skyddet för bostad ingår t ex egendomsskydd som innebär att du kan få ersättning för all din egendom som förstörs eller som försvinner vid inbrott eller liknande. Det gäller även för sådant som du har hyrt eller lånat så länge det varit för privat bruk. En villaförsäkring täcker t ex skador på villan, vare sig de uppkommit vid inbrott eller ifall du får hussvamp.

Skadeförsäkring för bilen

Genom att skaffa en bilförsäkring skyddar du dig själv och din bil mot skador. Det finns olika nivåer av skydd när det gäller bilförsäkring där det allra lägsta skyddet är enbart en trafikförsäkring. En trafikförsäkring är ett måste enligt lag och ersätter inte alls skador på din bil utan enbart skador på andra bilar och annan egendom som du orsakar samt skador på dig själv och dina medpassagerare.

Det finns sedan även en halvförsäkring som täcker in ytterligare skador på din bil. I en halvförsäkring ingår förutom trafikförsäkringen även en delkaskoförsäkring som ger skydd t ex mot brand eller stöld och även glasskador. Vidare får du skydd ifall du hamnar i en rättstvist i samband med en olycka eller ifall du efter en krock eller liknande skulle behöva prata med en psykolog.

Det sista steget i försäkringen kallas för helförsäkring och där ingår, förutom det vi räknat upp tidigare, även en så kallad vagnskadeförsäkring. Det är denna del av en skadeförsäkring för bil som faktiskt ersätter skador på din bil ifall du råkar ut för en olycka eller krockar. Försäkringen ersätter skador på din bil, även om du själv orsakar olyckan, och den gäller dessutom för andra slags olyckor (om ett träd ramlar på bilen när den står parkerad) eller vid skadegörelse.

Skadeförsäkring för andra prylar

Det finns en mängd olika saker som man gärna vill skydda. Det kan vara stora dyra prylar så som båtar, motorcyklar och husvagnar men även lite mindre prylar av stort värde så som golfklubbor eller en fin kamera. I vissa fall ingår dessa saker i andra försäkringar så som hemförsäkringen. Ifall din kamera blir stulen ifrån ditt hem får du ersättning för förlusten men det är inte helt säkert att du får ersättning för kameran ifall du har den med på stan och råkar bli av med den där. För båtar och husvagnar finns det möjlighet att skaffa en egen skadeförsäkring i form av t ex en båtförsäkring eller en MC-försäkring.

En båtförsäkring har en hel del speciella regler, t ex som avgör var försäkringen gäller och var den inte gäller. Det är viktigt att tänka på att du inte är skyddad ifall du befinner dig utanför de områden som räknas in i din försäkring. Skadeförsäkringar för husvagn, husbil och motorcykel etc är på många sätt lika en bilförsäkring på så vis att det finns halvförsäkring och helförsäkring osv som täcker in olika mycket. För att vara säker på att du har ett bra skydd är det alltid en bra idé att kolla upp vilka försäkringar som finns att välja på och sen väga fördelarna mot kostnaderna. I regel är det aldrig fel skaffa en skadeförsäkring för sådant som är dyrt eller där risken för skada är hyfsat stor.

Tilläggsförsäkringar

Avslutningsvis ska man inte glömma att det finns ett helt gäng med tilläggsförsäkringar att skaffa som kompletterar t ex en hemförsäkring. Genom att utvidga ditt skydd och lägga till några extra försäkringar kan du se till att du har skadeförsäkringar som täcker upp allt det viktiga. Det finns t ex allriskförsäkring (drulleförsäkring) som skyddar mot oväntade olyckor och skador som inte täcks in av hemförsäkringen. Här räknar man t ex in ifall du skulle tappa din mobil i toaletten eller din tv i golvet när du flyttar. Det finns även en hel del andra tilläggsförsäkringar som antingen ger skydd som du normalt inte har eller helt enkelt ger lite högre utbetalningar på de saker du redan har försäkrat mot skada.

Följ oss på Facebook