Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Försäkringar

Företagsförsäkring - Vad ingår?

Jämför försäkringar
Du kan mycket enkelt och helt gratis jämföra försäkringar från olika försäkringsbolag hos Insplanet. Jämför och spara dina pengar!

Som vi redan har konstaterat finns det ofta ingen företagsförsäkring som är den andra lik utan vad som ingår beror helt enkelt på vilka behov ett specifikt företag har. Behoven varierar beroende av bransch, arbetssätt, anställda, tillgångar och mycket mer. Det finns dock vissa grundläggande skydd som kan vara bra att veta lite mer om.

Nedan kan du läsa lite om vad ett normalt företag kan tänkas behöva men du får dock inte glömma bort att det vi nämner endast är ett axplock av det totala utbudet av försäkringar och att ditt företag kan behöva fler försäkringar som täcker upp företagets specifika behov.

Företagsförsäkring - För din verksamhet

En viktig försäkring är ansvarsförsäkringen då den täcker in skadeståndskrav för t ex person- och egendomsskada. Försäkringsbolaget inte bara betalar rättegångskostnader och skadestånd etc utan är även med som hjälp under hela processen och sköter utredning och förhandling och liknande.

En annan bra försäkring är avbrottsförsäkring som ersätter kostnader och andra förluster (eller utebliven vinst) ifall företaget råkar ut för t ex en egendomsskada som hindrar det från att bedriva verksamheten som vanligt. Detta är ett bra skydd speciellt ifall du är beroende av viss egendom så som fordon, lokal eller verktyg etc för att bedriva verksamheten.

Ifall du inte bara vill ha ersättning för förlorad inkomst ifall din egendom skadas utan även vill kunna få pengar så att du kan ersätta den förstörda egendomen behöver du någon slags egendomsskydd. Det finns grundläggande sådana försäkringar men även mer specifika. De gäller t ex brand, inbrott / rån, vattenskador och en hel del annat.

Företagsförsäkring - Ifall du har anställda

För dig som har personer anställda i företaget är det självklart viktigt att ha ett skydd för dem. Dina anställda är troligen din viktigaste tillgång och du måste se till att de är försäkrade. Försäkringar för personal som du kan skaffa är t ex olycksfallsförsäkring, sjukvårdsförsäkring och krisförsäkring. Dessa försäkringar ger skydd t ex ifall någon av dina anställda råkar ut för en olycka på jobbet eller blir sjuk osv.

Ifall du har anställda som reser mycket finns det även t ex tjänstereseförsäkring som gäller sjukdom och skador vid tjänsteresor men även stulet bagage, förseningar och annat som kan inträffa på en tjänsteresa. Det finns även andra bra försäkringar du kan teckna för dina anställda lite beroende på vilka risker de utsätts för i sitt arbete.

Företagsförsäkring - Mer specifika fall

Det finns försäkringar som täcker in nästan precis allting. En företagsförsäkring är alltså inte en enda försäkring utan ett stort paket med olika försäkringar som gäller i olika situationer. Vad du behöver beror på vilka risker som finns för dig och ditt företag. Ifall du exempelvis har en bil i företaget behöver den en försäkring ifall någon skulle råka ut för en olycka eller bilen skulle skadas. Ifall du kommer i kontakt med många kunder, exempelvis ifall du bedriver en restaurang eller butik, kan det vara bra med en försäkring mot kundolycksfall. En sådan ersätter ifall en kund skadar sig i din lokal.

Att välja vilka försäkringar som ska ingå i företagsförsäkringen

Det är inte alltid lätt att veta vad företaget behöver när det gäller försäkringar. Det bästa är att inte försöka sig på att reda ut detta på egen hand utan ta hjälp av försäkringsbolagen som har mycket stor erfarenhet av försäkringar. De kan ganska enkelt säga dig vilka försäkringar som ditt företag kan tänkas behöva om du bara berättar lite om företaget, din bransch, dina tillgångar osv. Kontakta försäkringsbolagen för en offert och se till att du får ett grundläggande och gärna heltäckande skydd. Var inte rädd för att kolla hos flera olika försäkringsbolag för att se till att du får ett bra skydd och även bra priser.

Följ oss på Facebook