Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Försäkringar

Barnförsäkring

En barnförsäkring innehåller i princip sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring för barn. Det kan även ingå en livförsäkring i en barnförsäkring. Villkoren är lite olika beroende på vilket försäkringsbolag du väljer för din barnförsäkring. Det är dock inte alla försäkringsbolag som erbjuder en barnförsäkring.

Vad ingår i en barnförsäkring?

Ifall ditt barn blir sjuk eller råkar ut för en olycka kan du få ersättning från barnförsäkringen. När ditt barn är på dagis eller i skolan finns det en olycksfallsförsäkring som täcker eventuella olyckor under tiden barnet befinner sig där. Denna försäkring täcker dock inte sjukdomar och det kan därför vara av idé att utöka skyddet med en barnförsäkring. Försäkringen täcker även olyckor som inträffar när barnet är ledig.

Sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring

Ifall ditt barn skulle bli sjuk täcker en barnförsäkring olika kostnader och du får ersättning för t ex sjukhusvistelse, vård i hemmet och månadsersättning för sjukdomar som inte ger med sig eller som inte går att bota. Exakt hur mycket du får i ersättning för olika saker beror på vilken försäkring du väljer, dina val när det gäller självrisk och försäkringsbelopp etc. Dessa val påverkar också hur mycket barnförsäkringen kommer att kosta.

Huvudsakligen är en barnförsäkring ett bra skydd då barnet råkar ut för någon sjukdom eller olycka som leder till medicinsk invaliditet eller obotliga sjukdomar så som diabetes etc. I dessa fall kan man få ganska mycket ersättning för läkarbesök, mediciner och sådant men även ersättning för förlorad arbetsförmåga och liknande, ifall detta skulle bli aktuellt. Man får normalt även ersättning som kompletterar Försäkringskassans vårdbidrag.

I de flesta fall utbetalas även ett engångsbelopp ifall barnet skulle avlida. Hur stor den här summan är varierar. Kolla gärna upp ifall en livförsäkring ingår i den barnförsäkring som du är intresserad av.

Vissa sjukdomar är exkluderade från barnförsäkringen. Exakt vilka sjukdomar som inte ersätts beror på försäkringen. En del av dessa kan ersättas med ett engångsbelopp och i vissa fall kan du även skaffa en tilläggsförsäkring för de sjukdomar som inte ingår från början.

Hitta en bra barnförsäkring

Vad som ingår i en barnförsäkring beror även på försäkringsbolaget. Försäkringar ser ofta lite olika ut och har olika villkor. Trygg-Hansa har en barnförsäkring som de kallar för TryggaBarn vilket är en ganska vanlig försäkring som kan vara ett bra alternativ. Du kan dock med fördel titta runt hos några olika försäkringsbolag innan du bestämmer dig för vilken försäkring som passar dig bäst.

Villkor för barnförsäkring

Precis som med allt annat som rör försäkringar så kan villkoren variera ganska mycket beroende på vilken barnförsäkring du tittar på. Vi försöker titta på de vanligaste villkoren och sådant som gäller för alla försäkringar. För mer specifika villkor får du besöka de olika försäkringsbolagens webbsidor.

Normalt kan en barnförsäkring tecknas fram till det att barnet är 18 år gammal och sedan gäller försäkringen tills dess att personen är 25. Det innebär att om du har tecknat försäkringen får du ett skydd som gäller hela 7 år efter det att barnet faktiskt är vuxet. Du får ju dock självklart även fortsättningsvis betala för försäkringen.

En barnförsäkring gäller alltid och obegränsat i hela Norden och normalt även i övriga världen men då under en begränsad tid, t ex ett år. För ytterligare skydd när du är ute och reser kan du vända dig till din reseförsäkring.

Försäkringen oftast helt utan självrisker (möjligen för enskilda saker) och ifall en av föräldrarna avlider kan försäkringen bli premiefri fram tills dess att barnet fyllt 18. Detta gäller dock kanske inte för alla barnförsäkringar.

Följ oss på Facebook