Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Försäkringar

Båtförsäkring

Jämför försäkringar
Du kan mycket enkelt och helt gratis jämföra försäkringar från olika försäkringsbolag hos Insplanet. Där kan du även hitta den billigaste båtförsäkringen!

En båtförsäkring är ganska bra att ha om du har en lite dyrare båt som du använder ofta. Det finns tyvärr ganska många sätt man kan skada en båt på och den kan även bli stulen och det gör att en försäkring i många fall är en trygghet som är värd priset. I denna artikel ska vi gå igenom vad som normalt ingår i en båtförsäkring och lite vad man i övrigt ska tänka på när man tecknar en båtförsäkring.

Detta ingår i din båtförsäkring

Alla båtförsäkringar har sina egna villkor och vad som ingår i dem kan variera mellan försäkringsbolagen. Det som vi tar upp här är de vanligaste delarna, som normalt ingår i en båtförsäkring. Du bör alltid läsa igenom villkoren för just din försäkring så att du vet vad som ingår.

Stöld / Skadegörelse - Du har ett skydd om din båt blir stulen eller om den utsätts för skadegörelse på något vis. Denna del av försäkringen gäller både för båt, motor och alla tillbehör som är direkt kopplade till båten.Tänk på att du måste vara aktsam med din båt och inte utsätta den för onödig risk. Se till att allting som går att låsa är låst och andra säkerhetsåtgärder är vidtagna.

Sjöskada - Detta innebär att du får ersättning ifall du skulle råka skada din båt när du är ute på vattnet. Det kan handla om t ex kollision med annan båt eller liknande och det kan även handla om grundstötning, strandning eller kantring. Försäkringen gäller även andra oförutsedda händelser utifrån som leder till skada på din båt. Den täcker ofta även in skador på t ex glasrutor eller segelbåtsrigg.

Uppläggnings- / Transportskada - Du får ersättning från din båtförsäkring för skador som uppkommer när du sjösätter din båt eller när du torrsätter den. Detta innefattar även skador vid av- och påmastning ifall du har en segelbåt. Ifall båten skadas vid lyftning med kran eller annan lyftanordning får du ersättning för detta och detsamma gäller ifall båten välter, tappas eller på annat sätt skadas i samband med att den för upp ur eller ner i vattnet. Samma skydd som gäller här är också aktuellt vid transport av båten.

Brand / Blixtnedslag - Ifall din båt skulle börja brinna får du ersättning för detta ifrån din båtförsäkring. Detsamma gäller ifall blixten skulle slå ner i båten. Tänk på att alltid vara aktsam ifall du har tända ljus eller annat som kan orsaka brand på båten eller när du hanterar brandfarligt material.

Ansvarsskada - Om du skulle råka skada någon annans båt eller brygga etc när du är ute med din båt så har du här även ett skydd som täcker in detta. Du får ekonomisk hjälp med att betala för skadorna på annans egendom eller om du skulle råka skada någon person. Här ingår även ersättning ifall du skulle råka bli skadeståndsskyldig.

Rättsskydd - Ifall någon slags tvist uppstår mellan dig och annan part, t ex vid köp eller försäljning av din båt så har du här ett skydd som erbjuder ersättning för t ex rättegångskostnader och advokatkostnader. Tänk på att det ofta finns en maxgräns för dessa kostnader och att det finns vissa undantag för när försäkringen gäller.

Annat bra att tänka på

Tänk på att din båtförsäkring troligen inte gäller överallt i världen. Normalt gäller en svensk försäkring i vatten som hör till Sverige, Norge, Danmark och Finland och på Östersjön, Kattegatt, Skagerack och Nordsjön (det finns vissa begränsningar som är värda att kolla upp). Den kan även gälla på andra platser men det är alltid bra att undersöka detta i förväg, innan man ger sig ut på en längre tur med båten. Har man en stor segelbåt är t ex området ofta utvidgat under sommaren.

Det är bra att veta att privat egendom som inte hör till själva båten också i viss utsträckning kan vara försäkrad. Hur mycket du kan få ut på försäkringen varierar men normalt får du ett betydligt bättre skydd om du även har en hemförsäkring. Utrustning och annat som hör till båten är försäkrade så länge de normalt hör till den båttyp som du har. Kom ihåg att försäkringen gäller en båt för privat bruk och inte sådana som används i företag eller liknande. Du har möjlighet att hyra ut din båt men endast ett visst antal veckor per år.

Följ oss på Facebook