Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Försäkringar

Villaförsäkring

En villaförsäkring och hemförsäkring är i stort samma sak bara att en villaförsäkring givetvis är för dem som har ett hus / villa. Det som ingår i en villaförsäkring är samma saker som ingår i vilken hemförsäkring som helst men du får lite extra skydd för just din villa och din tomt etc. Här får du reda på vad som gäller för en villaförsäkring och vad som ingår plus lite om vad som skiljer en villaförsäkring från en hemförsäkring. Precis som en hemförsäkring gäller försäkringen för hela familjen.

Ansvarsförsäkring - Ansvarsförsäkringen ger dig skydd ifall du skulle råka skada någon person eller dess egendom. Du har rätt till ersättning som täcker kostnaderna för detta men även skadeståndskostnader som kan dyka upp eller rättegångskostnader ifall det blir en tvist. Du får även hjälp från försäkringsbolaget att undersöka om du verkligen är skyldig att betala skadestånd och ifall det visar sig att du är det, även hjälp att förhandla fram storleken på skadeståndet.

Egendomsförsäkring - Din egendom är skyddad av din villaförsäkring. Du får ersättning för skador för all din privata egendom och då självklart skador på hus och tomt. Det kan även tänkas att saker som du har lånat eller hyrt täcks av försäkringen då detta har skett för privat bruk. Villaförsäkringen täcker även in olika typer av skadegörelse, inbrott och stöld.

Överfallsförsäkring - Denna försäkring ger dig ersättning ifall du skulle bli skadad vid t ex misshandel, våldtäkt vid andra typer av överfall. Du får då ersättning för sjukhusvistelse och ifall du inte kan jobba, ersättning för förlorad arbetsinkomst. Skulle du råka illa ut och bli invalidiserad får du pengar utbetalade även för detta.

Rättsskyddsförsäkring - Ifall du av något skäl skulle hamna i en rättstvist så har du här även skydd. Du får ersättning för rättegångskostnader och arvode till advokat om det skulle behövas. Allt detta gäller dig och din familj så länge som det är privat (och inte företagsrelaterat). Försäkringen innefattar även brottsmål.

Reseförsäkring - Du som har en villaförsäkring har även en bra grundläggande reseförsäkring. Här får du ersättning ifall du blir sjuk eller skadar dig när du är på resande fot. Exakt vad som ingår varierar. Normalt gäller det resor upp till 45 dagar (annars får du skaffa en tilläggsförsäkring eller annan typ av försäkring).

Speciellt för en villaförsäkring

Villaförsäkring och hemförsäkring är i princip samma sak och samma delar ingår normalt i båda. Det som kan skilja är att i en villaförsäkring ingår skydd som är kopplat direkt till din villa / hus. Det kan vara skador på huset eller tomten av olika slag, t ex uppbrutna dörrar eller fönster, eller andra skador som uppstår vid inbrott. En villaförsäkring kan även täcka sådant som värmepumpar, oljepannor eller andra saker som kan gå sönder eller som installerats felaktigt och som finns specifikt i villor.

Olika villaförsäkringar inkluderar lite olika saker så man vet inte exakt vad man får förrän man tittat närmare på villkoren. Gå gärna igenom vad du får med din villaförsäkring när du pratar med försäkringsbolagen. Se till att du får allt grundläggande skydd och ett bra skydd för din villa. Det finns ofta även en uppsjö med tilläggsförsäkringar som du kan köpa till för utökat skydd. Detta gör att du kan vara säker på att du är försäkrad på de områden du personligen tycker är viktiga.

Följ oss på Facebook