Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Försäkringar

Hemförsäkring

Jämför försäkringar
Du kan mycket enkelt och helt gratis jämföra försäkringar från olika försäkringsbolag hos Insplanet. Där kan du även hitta den billigaste hemförsäkringen!

En hemförsäkring är något som alla bör ha då den täcker in väldigt mycket och försäkrar dig mot en hel rad olika kostnader som kan uppstå i olika situationer. Hemförsäkringen gäller dig och andra personer som är skrivna på samma adress, alltså hela din familj. En hemförsäkring består normalt av ett antal olika delar och vi ska här gå igenom vilka delar som ingår i en hemförsäkring och vad dessa delar innebär för dig som är försäkrad.

Detta ingår i en hemförsäkring

Som vanligt kan det skilja sig lite mellan olika försäkringsbolag vad som ingår. Det som finns med här är de allra vanligaste delarna som förmodligen finns även i den försäkring du väljer, men det är trots detta viktigt att kolla upp i förväg exakt vilka delar som finns i din hemförsäkring.

Egendomsförsäkring - Denna del av försäkringen täcker skador på saker som du äger. Detta gäller dessutom även för sådant som du har hyrt eller lånar och som huvudsakligen är för privat bruk. Försäkringen täcker även stöld, inbrott och skadegörelse av olika slag.

Ansvarsförsäkring - Detta är ett skydd för dig ifall du råkar skada andra personer eller deras egendom och du får ett krav på skadestånd. Här kan du få hjälp med t ex att ta reda på ifall du verkligen är skadeståndsskyldig men även att förhandla fram skadeståndets storlek. Du får sedan också skydd för rättegångskostnader och pengar som täcker ett eventuellt skadestånd.

Överfallsförsäkring - Ifall du blir överfallen och skadas av en annan person så kan du får ersättning för detta. Detta gäller för t ex misshandel, våldtäkt eller ifall du på andra sätt blir utsatt för angrepp som innebär personskada. Ersättningen täcker upp t ex sjukhusvistelse, ersättning för förlorad arbetsinkomst och ger dig även pengar ifall du skulle bli invalidiserad till följd av överfallet.

Rättsskyddsförsäkring - Ifall du av något skäl hamnar i en rättstvist så kommer din hemförsäkring gå in och hjälpa dig att betala rättegångskostnader och kostnader för advokat. Detta gäller för dig som privatperson när du behöver hjälp vid någon slags rättstvist eller brottsmål.

Reseförsäkring - Nästan alla hemförsäkringar innehåller även någon slags reseförsäkring som ger dig skydd när du är ute och reser. Denna kan täcka in skador och sjukdom t ex men även en del annat som kan inträffa när du är på resande fot. Normalt täcker den resor på upp till 45 dagar, för mer kan en tilläggsförsäkring krävas.

Tilläggsförsäkringar - Det finns många tilläggsförsäkringar att få när det gäller hemförsäkring. Dessa täcker in en mängd olika saker som annars kanske inte skulle ingå i din hemförsäkring eller utökar det befintliga skyddet genom att ge mer ersättning eller liknande. Du kan t ex skaffa tilläggsförsäkringar så som allriskförsäkring (drulle) som ersätter dig ifall du råkar ut för någon liten olycka, t ex att tappa tvn i golvet när du möblerar om, eller en olycksfallsförsäkring som ger ersättning ifall du råkar ut för en olycka på fritiden. Det finns även tilläggsförsäkringar för cykel, båt och liknande.

Övrigt om hemförsäkring

Det som vi har gått igenom ovan är det som ofta ingår som ett grundskydd i de flesta hemförsäkringar. Olika försäkringar innehåller dock olika saker och en del har ännu fler delar, t ex att du kan få ersättning för hushållsmaskiner som går sönder, förstörd tvätt eller mat om elektriciteten går osv. Vad som ingår in den hemförsäkring du är intresserad av får du kolla upp noga så att du vet.

Det finns pengar att spara när man ska välja hemförsäkring. Det finns många att välja på och du måste ta dig tid att jämföra olika försäkringar och titta runt innan du bestämmer dig. Du kan smidigast jämföra försäkringar genom att gå in på försäkringsbolagens webbsidor och kolla upp villkor och priser. Tänk dock på att försäkringarna kan ha varierande innehåll, så att du väger eventuella extra försäkringar som ingår mot priset.

Intressanta webbsidor att besöka:

Mögelsanering

Följ oss på Facebook