Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Försäkringar

Självrisk - Bilförsäkring

Jämför försäkringar
Du kan mycket enkelt och helt gratis jämföra försäkringar från olika försäkringsbolag hos Insplanet. Där kan du även hitta den billigaste bilförsäkringen!

Självrisken är det belopp som du alltid får betala ur egen ficka innan din försäkring tar vid och betalar resten av beloppet i de fall du råkar ut för en olycka eller din bil skadas på något sätt. Exakt hur stor självrisken är går inte att säga rakt av eftersom den varierar mellan olika försäkringsbolag och även mellan olika typer av försäkringar. Du kan kolla upp vilken självrisk ett visst försäkringsbolag har för sin bilförsäkring innan du tecknar försäkringen så att du vet vad du kommer att få betala själv ifall någonting händer.

Självrisk för bilförsäkring - Grundsjälvrisk

Grundsjälvrisken är ett fast belopp som du alltid betalar som minst i självrisk. Denna varierar också beroende på vilken typ av försäkring det gäller. Du kan ibland välja vilken grundsjälvrisk du vill ha. Genom att välja en lägre så blir din försäkringspremie istället högre (och din försäkring dyrare) och genom att välja en högre grundsjälvrisk kan du istället sänka dina kostnader för försäkringen.

Grundsjälvrisken är inte nödvändigtvis samma belopp som det du kommer att få betala i självrisk. Det är egentligen bara ett minsta belopp för att du inte ska komma undan för billigt ifall kostnaderna för reparationer eller liknande på din bil är allmänt låga. Normalt används grundsjälvrisken framför allt när självrisken beräknas som en procent av kostnaderna. Då står det i avtalet att din självrisk för bilförsäkring är t ex 20 % eller som minst grundsjälvrisken.

Självrisk för bilförsäkring - Ungefärliga kostnader

Försäkringsbolagen sätter egna självrisker och de varierar därför mellan olika försäkringsbolag. På detta vis kan självriskens storlek vara en av de saker man tittar på som spelar in ifall försäkringen är bra eller dålig. Helst vill man ju ha en så låg självrisk som möjligt men detta påverkar ofta också priset på din bilförsäkring. Du får försöka kolla hitta en bra balans mellan priset på din bilförsäkring och hur mycket du måste betala i självrisk ifall något inträffar. Kostnaderna nedan är bara ungefärliga och kan vara både högre eller lägre.

Självrisk för trafikförsäkring - Trafikförsäkringen måste du ha enligt lag. Den täcker skador på annans egendom, t ex andra fordon som du skadar och även ifall du skadar dig själv, dina passagerare eller någon annan person när du är ute och kör. Trafikförsäkringen täcker inte skador på din egen bil eller egendom som finns i din bil. Självrisken ligger oftast runt 1000 kr men kan ibland vara högre eller lägre.

Självrisk för delkaskoförsäkring - Delkaskoförsäkringen är det som läggs till trafikförsäkringen för att skapa en så kallad halvförsäkring. Här finns det skydd för en hel del olika saker. Självrisken varierar här en del. Stöld (självrisk 1500 - 2000 kr), brand (självrisk 1500 - 2000 kr), glasskador (självrisken är här en procent av reparationskostnaden men som minst måste man betala grundsjälvrisk, vilket varierar beroende på försäkringsbolag. Ifall det går att laga rutan igen så behöver du ofta bara betala ett par hundralappar), maskinskada (självrisk 1500 - 2000 kr), räddning (självrisk 1000 - 2000 kr) och rättshjälp (självrisken är en procent av beloppet, ofta runt 20 % men dock som lägst grundsjälvrisken.

Självrisk för vagnskadeförsäkring - Vagnskadeförsäkringen täcker skador på din egen bil som uppkommer i trafikolyckor, andra olyckor, ifall du kör på ett djur och vid vandalisering och liknande. Självrisk för din bilförsäkring kan här variera en del och den kan ligga på ungefär 3000 - 6000 kr.

Ofta kan du själv välja ifall du vill ha den högre eller den lägre självrisken men kostnaden för din försäkringspremie kommer att bli högre ifall du väljer en lägre självrisk och tvärtom. På så vis kan du alltså fixa en ganska billig försäkring ifall du är beredd att betala mer pengar i självrisk om något faktiskt inträffar, och likadant få en dyrare försäkring men en betydligt billigare självrisk. Vad du väljer är upp till dig och beror på vad du tror är mest lönsamt i längden.

De belopp vi skrivit ut ovan är inte definitiva utan endast uppskattade och ungefärliga. Det är vad en självrisk normalt ligger på för en bilförsäkring. Om du vill vara säker på hur hög självrisken är för den bilförsäkring du är intresserad av bör du läsa försäkringsbolagets villkor och se till att du vet vad som gäller. Du kan även teckna en försäkring för självriskreducering, så att du får en lägre självrisk.