Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Svenskar föredrar stor buffert

Nordea har gjort en undersökning där de frågat 4000 personer från olika länder i Norden om sparande och buffert. Undersökningen visar att svenskarna är de som huvudsakligen förespråkar en stor buffert. I andra länder verkar inte en stor buffert vara riktigt lika viktigt. Det känns bra att vi svenskar har en så bra syn på säkerhet i vår privatekonomi.

En buffert är sparade pengar som man har redo ifall oförutsedda kostnader skulle dyka upp, om t ex räntan skulle höjas eller om det skulle uppstå andra problem som leder till en sämre ekonomi. I undersökningen får vi reda på att ungefär hälften av invånarna i Norden tycker att det räcker bra med ca 2 - 3 nettomånadslöner sparade som buffert. Bland danskarna verkar bufferten inte vara lika viktig då hela 10 % tycker att det inte är direkt nödvändigt att ha nån buffert. Endast 1 % av svenskarna tycker likadant.

Bland oss svenskar är det istället hela 14 % som tycker att en buffert bör vara 9 nettomånadslöner eller mer. I övriga länder i Norden är det endast 4 - 5 % som tycker att det behövs en så stor buffert. Detta visar på att svenskarna verkar tycka att en stor buffert är klart viktigare och att vi föredrar att ha den ekonomiska tryggheten som en större buffert medför. Jag tycker att det känns bra att vi är så pass ansvarsfulla och att vi inser vikten av att ha pengar sparade ifall någonting händer.

I ett tidigare blogginlägg (Jobbig matematik vid högre boränta) skrev jag om boräntan och att en högre boränta kan bli problematisk för folk med stora bolån. Om man t ex tar någon med ett bolån som är 7 gånger så stort som inkomsten så skulle en höjning av räntan med 2 % innebära att man tvingas öka sin lön med hela 14 % för att kunna bibehålla samma ekonomiska situation. Det är då lätt att se varför en stor buffert kan vara väldigt viktig.

Följ oss på Facebook