Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Begreppet “fuck off-kapital” borde få vara bredare

Det har i ett antal år nu talats om det som kallas för “fuck off-kapital”. Om du inte hört uttrycket så är tanken att man, framför allt som kvinna, ska ha tillräckligt mycket sparade (egna) pengar för att kunna säga FUCK OFF och lämna en relation när som helst utan att behöva oroa sig för ekonomin. Jag gillar konceptet och tanken bakom men är lite tveksam till vissa saker.

Grundtanken är att man ska ha de ekonomiska förutsättningarna att kunna klara sig själv och inte vara beroende av någon annan. Så att man ska kunna lämna en relation där man inte trivs och inte bli fast bara för att man är beroende av någon annans pengar. Så långt och så gott. Men jag har visst problem med namnet och att det finns en känsla av att detta är reserverat bara för kvinnor.

Jag är helt för att spara pengar. Det är super att spara och att bygga upp ett kapital och man ska helst investera i lite aktier eller fonder för att få bra avkastning. Och att bygga upp ett eget kapital så att man har pengar när man behöver dem är skitbra. Både för kvinnor och för män.

Jag förstår givetvis att det ofta är kvinnor som hamnar i en beroendeställning när män tjänar mer pengar och är den som har mest kapital och att kvinnor oftare hamnar i en situation där de känner att de inte har tillräckligt bra ekonomi för att kunna klara sig själva.

Men på något vis tycker jag också att man genom att prata om fuck off-kapital som ett speciellt fenomen just för kvinnor, snarare vidgar klyftorna än manar till jämställdhet. Jag säger inte att det inte finns skäl för kvinnor att titta extra på sina sparpengar och att lyfta vikten av att bygga upp ett kapital, men måste tanken att spara ihop pengar för att kunna känna trygghet och frihet vara förknippat med ett arg slagord?

Sparkapitalet ska ge frihet för vem som helst och i olika situationer

Bredare användning av begreppet fuck off-kapital

Den ursprungliga tanken är att man ska spara pengar så att man har friheten att göra vad man vill. Så att man inte blir fast i något för att man inte har råd att bryta upp och göra något nytt. Det kan gälla många saker. Man kan vilja sluta sitt gamla jobb som man tycker är horribelt eller flytta till en ny stad (någonstans lite dyrare än där man bor nu t ex). Börja studera för att helt byta karriär även om man är lite äldre eller ta lite ledigt för att vila upp sig när man håller på att gå in i väggen.

Detta är något för både män och kvinnor. Visst kan det gälla i relationer men det kan även gälla i så många andra situationer. Att spara och bygga upp ett kapital och en buffert är något alla har stor nytta av. Oavsett kön. Vi kan alla behöva säga fuck off ibland (inte nödvändigtvis till en person utan kanske en situation) och vi kan alla behöva ha lite sparpengar som räddar oss när vi gör det.

Visst kan jag köpa att man vill dra det till sin spets genom att peka framför allt på att kvinnor ska kunna lämna män och en relation de inte vill vara i, tack vare att de har sparat ihop nog med pengar för att kunna känna sig trygga i att lämna. Men man måste inte alltid få det att låta som att kvinnor är offer och att män är något dåligt som de måste komma undan från. Ibland kan det vara så, men tanken bakom fuck off-kapitalet känns i grunden mycket djupare än bara det.

Det är många som vill påpeka att samhället inte är jämställt och att männen har mer pengar, oftare får bättre jobb och bättre betalt än kvinnor etc. Det är ett verkligt problem och jämställdhet mellan könen är en viktig fråga. Något som vi bör sträva efter på riktigt. Att komma ihåg att spara pengar till sig själv och för att ha en buffert, för alla olika situationer, är viktigt. Men jag är trots detta inget stort fan av just namnet fuck off-kaptial.

Hade hellre velat kalla det för t ex frihetskapital

Jag hade gillat ett mindre aggressivt namn på det - som “frihetskapital”. Något som är positivt och som blickar framåt och vad man kan få, istället för att pika det som man vill lämna bakom sig.

Just nu är det kvinnor som ska ha fuck off-kapital för att kunna befria sig från männen och klara sig själva men jag hade klart föredragit om det hade “marknadsförts” mer som något för alla, oavsett kön. För alla som vill göra en förändring av valfritt slag, där man kan behöva lite pengar för att klara av att ta steget. Kvinnor som män. Alla kan behöva förnya sig.

Det finns många som har dålig ekonomi och dålig koll på pengar, som sitter fast på ett ställe där de inte skulle vilja vara. Som skulle behöva pengar för att göra en förändring mot något bättre. Att kunna få igång ett sparande och att jobba upp sitt kapital till en ok nivå är en del av att skapa sig en bättre grund för resten av livet. För att kunna få mer frihet och för att kunna känna större trygghet.

Tyvärr är det många som har dålig ekonomi, även män. Som skulle ha stor nytta av ett sparkapital som kan användas för att komma bort från dåliga vanor och kanske ur skuldfällan osv. Pengar kan ge oss frihet att skapa ett bättre liv. Det behöver definitivt inte bara vara för att komma ur en relation man inte vill vara i.

Det finns säkert de som läser detta och tror att jag blir stött av att just kvinnor ska få kunna säga fuck off. Att det är något jag skulle vara emot eftersom det är taskigt mot män osv. Så är det inte. Jag har inget emot det av sådana anledningar och tycker så klart att kvinnor som inte trivs i en relation ska ha en bra möjlighet att lämna och att ingen ska behöva vara kvar bara pga ekonomin. Jag har heller inget emot att kvinnor är starka eller har gott om pengar. Tvärtom.

Tanken bakom är bra och viktig

Nyligen publicerades en artikel som säger något i stil med att fuck off-kapital skuld- och skambelägger kvinnor som inte har möjlighet att spara pengar, och att det skulle vara en dålig typ av feminism att vilja skapa ett sådant kapital. Detta tycker jag är nonsens på hög nivå. För det första så ska man ju givetvis spara om man har möjlighet. Det säger inget om någon annan och handlar bara om ens egna liv och möjligheter.

För det andra så handlar det som sagt inte ens nödvändigtvis om just kvinnor eller deras sparande utan rent allmänt om hur viktigt det är med sparande och vad ett sparande kan göra för dig med tiden. Vilken frihet du kan ha om du har lyckats få ihop ett ok kapital. Något som alla bör sträva mot. Jag gillar budskapet bakom fuck off-kapitalet och hur det lyfter fram vikten av att spara pengar till sin egen frihet, men tycker att man borde hitta en lite mjukare vinkel ibland.

Det jag är lite skeptisk till är att namnet fuck off-kapital när det används i onödigt negativa sammanhang, där det blir lite fel fokus ibland och att man glömmer bort att det i grunden handlar om vikten av att ha ett bra sparande rent allmänt. För att kunna göra det man vill i livet. Det behöver ju inte handla om någon som vill bort från någon annan, så fort de får råd.

Jag förstår kopplingen till feminismen och kvinnans styrka och att det är sprunget ur just kvinnans behov av att ha nog med pengar för att kunna bli fri. Och det är synd att vi ska ha ett samhälle som har så pass dålig jämställdhet mellan könen att det behövs ett eget begrepp för just kvinnors sparande.

För det finns faktiskt en bredare publik för budskapet, då det finns många som skulle behöva ta till sig tanken. Samt många som skulle behöva spara pengar för att kunna skapa friheten att förbättra sina liv. Kvinnor? Absolut, men inte alltid. Så jag säger hej till begreppet frihetskapital istället.

Följ oss på Facebook