Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Svenska bankkunder inte så nöjda

Årligen görs en undersökning av hur nöjda bankernas kunder är i olika länder. I årets undersökning är det tydligt att Sverige inte går så bra. De ligger nämligen tredje sist när det gäller kundnöjdhet och landet har även den tredje största nedgången från förra året. 14 länder är med i den här jämförelsen.

Undersökningen görs av EPSI Research och är en sammanställning av liknande studier i de 14 länder som är med. Den baseras på ca 83 000 telefonintervjuer med bankkunder i de olika länderna, där de får svara på frågor om sin bank och hur nöjda de är med olika aspekter etc.

Sverige har alltså inte bara hamnat riktigt dåligt när det gäller kundnöjdhet inom banksektorn utan även tappat riktigt mycket sen förra året. De svenska bankerna har det tredje största tappet när det gäller nöjda kunder från förra året till i år.

Det kan spekuleras en del i varför det är på det här viset. En faktor är helt enkelt att vi har haft allmänt dålig ekonomi i landet (och i hela Europa för den delen) och att folk har haft fler negativa kontakter med sin bank. Andra faktorer kan vara t ex debatten om bonusar inom bankerna och att vi har en mer aktiv diskussion om bolånemarginaler nu.

Man ska dock inte tro att Sveriges banker är ensamma om att gå dåligt. Alla länder har tappat när det gäller kundnöjdhet från förra året. Vissa dock mindre än andra. Sverige har nu sjunkit längre än grannlandet Norge, vilket är ovanligt. Dock har Danmark haft ett ännu större tapp.

Det går att fundera både länge och väl på varför Sverige har tappat så mycket i den här undersökningen. Jag skulle tro att det är en kombination av den dåliga ekonomin och allt som kommer med detta - att svenskarna rent allmänt börjar bli mer kräsna och vågar utmana bankerna (t ex när det gäller boräntor etc) - och slutligen en del tillfälliga frågor så som det här med bonusar.

Följ oss på Facebook