Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Reporäntan sänks igen – nya nivån -0,5 procent

Igår beslutade Riksbanken återigen om reporäntan och kom med det intressanta beskedet att de sänker den med ytterligare 0,15 procent till nya rekordlåga -0,5 procent. Detta beslut beror på att Riksbanken anser att inflationstakten varit lite långsammare än prognoserna och man vill inte riskera att inflationen inte stiger mot sin förväntade nivå.

Även om det i grund och botten ser bra ut för svensk ekonomi, med lägre arbetslöshet och en starkare konjunktur, så verkar inte Riksbanken känna sig säkra på att inflationsmålen kommer att nås med reporäntan på gamla nivån på -0,35 procent. De säger själva att utvecklingen har varit lite svagare än väntat de senaste månaderna och att omvärldens ekonomiska osäkerhet även bidrar till att man inte vill ta några risker.

Deras bedömning är nu att inflationen verkar bli längre under 2016 än vad man tidigare har bedömt och därför väljer man nu att liksom andra centralbanker använda sig av en, som de längre har uttryckt det, "ännu mer expansiv" penningpolitik. Detta går till stor del ut på att just sänka reporäntan även om vi redan ligger på minus men man genomför även stödköp i stadsobligationer och liknande.

Samtidigt säger Riksbanken att de även är villiga att vara ännu mer expansiva i sin penningpolitik om så krävs och verkar alltså helt och hållet redo att sänka reporäntan ytterligare om de känner att detta behövs. De ser även över andra möjligheter att påverka, t ex genom ingrepp på valutamarknaden ifall svenska kronan ser ut att gå upp mer än den borde och hotar inflationen.

Prognosen för reporäntan har även den reviderats lite och man har sänkt den en hel del. Istället för att reporäntan skulle hamna på -0,1 procent 2017 (vilket var prognosen i december 2015) så tror man nu istället att den kommer ligga på -0,4 procent. Först 2018 räknar man med att räntan går över nollan igen och då bara med 0,2 procent istället för 0,5 procent enligt tidigare prognosen.

I slutet av sin pressrelease säger Riksbanken återigen att de vill varna för att svenskarna är för högt skuldsatta och att det krävs lösningar på detta. De är medvetna om att den låga räntenivån, som de själva har lagt grunden för, gör att vi lånar ännu mer och ökar skuldsättningen. Detta är en risk för Sveriges ekonomi och åtgärder krävs.

Det har givetvis många gånger tidigare pratats om åtgärder för att minska svenskarnas skuldsättning och det är inget nytt nu. Riksbanken och speciellt Stefan Ingves har många gånger varnat för detta och olika åtgärder har redan diskuterats. Den allra vanligaste och den som också verkar vara på väg är amorteringskravet på bolån. Andra åtgärder kan vara en minskning av ränteavdraget eller ett tak ör hur stora våra lån får vara i förhållande till vår inkomst.

Följ oss på Facebook