Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Försiktig Riksbank lämnar räntan oförändrad

Idag kom beskedet om vad som beslutats under det penningpolitiska mötet som hölls den 5 juli. Den nya reporäntan är fortsatt kvar på -0,50 procent och det ser ut som att Riksbanken räknar med att osäkerheten i Europa gör att man måste vara försiktig under en längre period framöver.

Det var helt klart väntat att Brexit skulle påverka Riksbankens beslut på något vis. Ekonomisk oro i Europa och resten av världen har alltid spelat en viktig roll när de beslutar om räntan och andra penningpolitiska åtgärder i Sverige.

Rent allmänt ser den svenska ekonomin ganska stark ut med en stärkt konjunktur och en inflation som är på väg uppåt, men trots detta görs bedömningen att det som händer i Europa med Storbritanniens uttåg ur EU kan komma att påverka även oss i Sverige.

Resultatet av Brexit är ingen stor panik på något vis men det innebär att framtiden är lite mer osäker och det gör att Riksbanken väljer att för det första låta reporäntan vara kvar på den nuvarande låga nivån och dessutom att de säger att räntan troligen kommer att vara fortsatt låg under en längre period än man tidigare hade tänkt.

Som det ser ut nu räknar man med att höja räntan i en lite långsammare takt än tidigare var tänkt, för att inte riskera att störa den positiva utveckling som man har sett i den svenska ekonomin så här långt. Riksbanken säger själva att det är mycket svårt att veta exakt vilka effekter som Brexit kommer att ha på längre sikt och att man därför är lite extra försiktiga.

Prognosen för reporäntan för i år är näst intill samma som tidigare men nästa år har man ändrat lite och räknar med en mer försiktig höjning så att räntan hamnar på -0,45 procent istället för -0,30 procent. Tanken för 2018 var att räntan möjligen skulle ligga runt +0,28 procent men detta har reviderats i och med senaste räntebeskedet och nu tror man istället att den kommer ligga på blygsamma +0,06 procent.

Som vanligt säger även Riksbanken att de är redo att vidta ytterligare åtgärder om det krävs och bedriva en ännu mer "expansiv" penningpolitik. De kan tänka sig att sänka reporäntan ytterligare om de känner att det finns behov av detta och även vidta andra åtgärder. De fortsätter att stödköpa statsobligationer.

På det stora hela innebär detta att vi förmodligen kommer att ha väldigt låga räntor ett bra tag till och för folk med bolån känns det ganska stabilt. Nästa räntebesked kommer den 7 september, men vi kan nog vänta oss ganska små förändringar även då.

Följ oss på Facebook