Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Frågor och svar om försäkringar - Del 5

Detta blir sista delen i vår lilla serie med frågor och svar om försäkringar. Vi har tagit upp alla möjliga frågor i serien och avslutar med att gå in på några av de vanligaste typerna av försäkringar så som hemförsäkring och bilförsäkring och skriver lite om vad som ingår i dessa. Förhoppningsvis har vi kunnat besvara några av era frågor och hjälpt något att lära sig lite nya saker.

Vilka är de vanligaste försäkringarna?

Det finns väldigt många försäkringar av olika slag. Det finns även ganska många försäkringar som är vanliga och några av dessa är exempelvis hemförsäkring, bilförsäkring, olycksfallsförsäkring, livförsäkring och reseförsäkring.

Det finns även olika typer av djurförsäkringar så som hund- och kattförsäkring och försäkringar för en mängd olika fordon så som moped-, motorcykel- och husbilsförsäkring etc. En hemförsäkring har dessutom ett antal underförsäkringar som täcker in olika aspekter. Dessa kan t ex vara egendomsförsäkring, rättsskydd och ansvarsförsäkring.

Om du vill veta mer om vilka försäkringar de stora försäkringsbolagen erbjuder kan du gå in och titta på deras webbsidor. Där kan du även läsa mer om vad som ingår och vad försäkringarna har för villkor i övrigt. Du kan även läsa information om olika typer av försäkringar i vår stora avdelning om försäkringar.

Vad ingår i en hemförsäkring?

Som jag skrev innan har en hemförsäkring ett antal olika delar. Det är i princip ett paket av försäkringar för olika situationer. Dessa underförsäkringar är följande:

Egendomsförsäkring – Skydd för ditt hem och din egendom. Du är skyddad mot stöld, skador och liknande.
Ansvarsförsäkring – Skyddar dig om du skulle råka skada någon annan person eller dennes egendom. Du får ersättning som täcker dessa skador.
Överfallsförsäkring – Täcker ifall du blir överfallen och skadad av annan person. Du får ersättning för exempelvis våldtäkt, misshandel och liknande saker.
Rättskyddsförsäkring – Ger dig ersättning för kostnader som uppstår i samband med rättstvister som du är inblandad i. Detta inkluderar exempelvis kostnader för advokat.
Reseförsäkring – Det ingår en ganska bra reseförsäkring i din hemförsäkring. Du får då ersättning för olika problem som kan uppstå när du är på resande fot. Exempel är om du blir sjuk, rånad eller om det blir förseningar eller inställd resa.

Du kan även skaffa en hel del olika tilläggsförsäkringar för att skydda dig ytterligare. En vanlig sådan är drulleförsäkringen (som även kallas för allriskförsäkring), vilken täcker in om du skulle råka ha sönder saker så som tv eller dator av ren klumpighet / otur. Det finns även ett stort antal andra tilläggsförsäkringar för olika situationer.

Vad ingår i en bilförsäkring?

En bilförsäkring har i princip tre olika steg. Det allra mest grundläggande steget är att ha en trafikförsäkring. En sådan är obligatorisk och alla som vill framföra ett fordon på allmän väg måste ha en passande trafikförsäkring för detta fordon. Trafikförsäkringen täcker in skador på dig själv och andra människor och deras egendom men inte skador på ditt fordon.

Nästa steg är att lägga till en delkaskoförsäkring. Då kallas din bilförsäkring för en halvförsäkring. Du får då förutom en trafikförsäkring även skydd vid stöld, brand, glasskador, assistans eller rättslig hjälp ifall du hamnar i tvist efter en olycka etc.

Det sista steget är att även skaffa en vagnskadeförsäkring. Då uppgraderas din bilförsäkring till en helförsäkring. Det är först då du har rätt till ersättning för skador på din bil som uppstår i samband med en krock, vid vandalisering / skadegörelse eller om du bara har otur och får ett träd över bilen.

Vad ingår inte i en försäkring?

Det står vanligen i försäkringsbrevet vad som ingår i en försäkring och det som då inte står med där bör man heller inte räkna med ska ingå i försäkringen. I vissa fall brukar det även finnas en lista över situationer då försäkringen inte gäller av olika skäl. Det kan vara smart att kolla igenom avtalet innan du tecknar din försäkring för att se att det känns rimligt.

Se till att alla personer som ska vara försäkrade finns upptagna i försäkringsbrevet. Om en person inte finns med kan denna person inte få ersättning, t ex om det gäller hemförsäkringen. En hemförsäkring gäller vanligen alla personer i ett hushåll men dessa ska även finnas med i avtalet.

Försäkringsbolagen har ofta samma försäkringar men det innebär inte alltid att de har samma villkor. Du bör kolla upp villkoren och jämföra när du väljer vilken försäkring du ska ha. En del saker som ingår i en försäkring kanske inte ingår i en annan med samma namn. Undersök vad som ingår så att du kan jämföra försäkringarna på ett rättvist sätt. Kanske den dyrare försäkringen helt enkelt ger ersättning för fler saker än den billiga.