Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Frågor och svar om försäkringar - Del 4

Dagens frågor och svar om försäkringar handlar huvudsakligen om att anmäla en skada. Du får reda på hur du anmäler, vad du kan vänta dig när det gäller ersättning och vad du ska göra ifall du inte är nöjd med försäkringsbolagets bedömning och lite sådant. Detta är bra att veta så att du kan hantera dina kontakter med försäkringsbolaget korrekt.

Hur anmäler jag en skada och vad ska jag tänka på när jag anmäler?

Det finns ett flertal sätt att anmäla en skada. Det vanligaste är att ringa försäkringsbolaget. Det finns ett speciellt nummer att ringa för varje bolag och många har även en jour för dig som behöver ringa och anmäla en skada snabbt eller vid en lite udda tidpunkt.

En del saker kan man anmäla direkt på nätet. Exakt vilka saker som går att anmäla på nätet kan variera mellan försäkringsbolag. Det är dock smidigt att bara fylla i sina uppgifter direkt på försäkringsbolagets webbsida.

Ifall du råkat ut för ett brott av något slag ska du inte heller glömma att kontakta polisen och göra en polisanmälan. Det är ofta något som krävs för att din försäkring ska gälla så glöm inte det.

Hur mycket kommer jag få i ersättning om någonting händer som täcks av min försäkring?

Ersättningens storlek bestäms av en del olika saker. I försäkringsbrevet står det ofta skrivet hur mycket du kan få ut på försäkringen. Många försäkringar har ett maxbelopp men hur mycket man får skiljer sig givetvis en hel del beroende på vad det är för försäkring.

Hur mycket du kan få beror på vilken typ av skada det är och i vilket skick din egendom var i när den blev skadad. Försäkringsbolaget kan välja att egendomen ska repareras, ersättas med en ny likvärdig eller om du helt enkelt får kontant ersättning. Det beror som sagt på skadans omfattning och vad som är rimligt.

Exakt hur mycket eller vad du får varierar beroende på försäkringens villkor. Är det någonting relativt nytt som har blivit skadat eller förstört kan du ofta få ut nuvärdet men om det är någonting lite äldre blir det givetvis mindre pengar. Försäkringsbolagen har avskrivningstabeller för att räkna ut hur mycket något är värt efter en viss tid och ifall din egendom inte finns med görs en bedömning av det aktuella marknadsvärdet.

Vad ska man göra ifall man är missnöjd med försäkringsbolagets beslut?

Ifall du är missnöjd med ett beslut som ditt försäkringsbolag har tagit finns det lite olika åtgärder. Du kan allra först ta kontakt med din kontaktperson / handläggare på försäkringsbolaget och ta upp dina invändningar och se om det finns någon lösning. Kanske kan du helt enkelt komma med argument som visar att du har rätt till mer.

Ifall det inte funkar är nästa steg att kontakta försäkringsbolagets kundombudsman. Beskriv vad du är missnöjd med och låt dem titta på ditt ärende. Du kan då få en omprövning och eventuellt kan det gamla beslutet ändras.

Ifall du fortfarande inte nöjd kan du sedan vända dig till Allmänna reklamationsnämnden för att få ärendet prövat där. De tittar på det hela och ser om det beslut som tagits har varit skäligt. Sista steget om detta inte går vägen och du vill fortsätta att kämpa är att göra upp i domstol.

Hur länge kan jag som längst med att kräva försäkringsbolaget på pengar?

Försäkringsavtalslagen säger att du måste göra anspråk på ersättning inom tre år från att du fått kännedom om att kan göra anspråk och som senast inom tio år från att det som tidigast går att göra anspråk.

Som regel kan man säga att du alltid bör försöka göra anspråk på ersättning för någonting inom tre år från skadetillfället. Då bör det oftast inte vara några större problem att få ärendet prövat hos försäkringsbolaget. Det här med tio år gäller i vissa fall men är klart mer luddigt. Inte helt oväntat är det alltid bättre att anmäla en skada så snabbt som möjligt, så riskerar du inte att det blir krångel.