Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Ditt kön ska inte påverka försäkringspremien

Som det är nu kan ditt kön påverka din försäkringspremie på olika sätt. Försäkringsbolagen ger i vissa fall olika premier till män och kvinnor, t ex får unga män ofta betala mer för sina bilförsäkringar och kvinnor kan få billigare livförsäkringar. Sådant ska dock upphöra enligt ett beslut i EU-domstolen som nu har fastställt att man inte ska få sätta olika försäkringspremier baserat enbart på kön.

Det är två män som har tagit upp ärendet då de tyckte sig diskriminerade när de får betala mer för sina livförsäkringar bara för att de är män. EU-domstolen håller med om detta och har beslutat att försäkringsbolag inte längre ska få bestämma priser bara baserat på vilket kön kunden har. Det här beslutet kommer träda i kraft den 21 december och kommer ha viss påverkan även på våra försäkringsbolag.

Som det är nu har försäkringsbolagen i vissa fall baserat sina premier på försäkringstagarens kön. Man har använt allmän statistik och på sätt och vis även kanske felaktigt dragit alla över en kam. T ex anses kvinnor leva längre än män, vilket är skälet till att kvinnor ofta kan få billigare livförsäkring än män. På samma sätt kan unga män även få högre premie på sina bilförsäkringar eftersom de anses vara mer benägna att råka ut för olyckor.

Tidigare har man alltså kunnat använda kön som en faktor om det varit "statistiskt säkerställt" att det är på ett visst vis. Nu går detta alltså inte längre eftersom det anses vara diskriminerande och man anser även att det inte går att säga med säkerhet att det är just personens kön som gör att man t ex lever längre eller råkar ut för fler bilolyckor.

Svenska försäkringsbolag och andra bolag runt om i Europa måste alltså rätta sig efter detta och se över hur de bestämmer försäkringspremier. Det finns en möjlighet att något sånt här kommer att göra vissa försäkringar dyrare. Istället för att sänka försäkringspremien för livförsäkring för män är det ju klart trevligare för försäkringsbolagen att höja premien för kvinnor istället. Och just något sådant förväntar man ju sig även av vinstdrivande bolag.