Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Bilförsäkring som blir billigare om du kör långsamt

Att försäkringspremien kan variera beroende på vem du är, var du bor och en del andra kriterier är ingen hemlighet. Det är ganska många saker som spelar in när det avgörs hur mycket du ska betala för din bilförsäkring. I framtiden kan det även spela in hur du kör. Om du kör lagligt och följer hastighetsbegränsningarna kan det bli klart billigare.

Ganska nyligen har man gjort tester med några hundra bilister där dessa har haft ett gps-system som visar hur snabbt de kör. När man kör lagom snabbt och håller sig inom hastighetsbegränsningarna lyser en grön lampa, som visar att man kör på ett korrekt sätt.

Tanken med projektet är att folk kommer att köra lagligt ifall de har ett bra incitament. I detta fall är moroten en sänkt försäkringspremie. Det kan gå att få upp till 30 procent lägre kostnad om man kör lagligt.

Projektet som heter Grönt ljust har gjort en testkörning med 250 bilister som har använt systemet när de kört. Resultaten visar att man håller hastigheterna klart bättre på det här viset. Antalet överträdelser av hastighetsbegränsningar halverade jämfört med kontrollgruppen som körde på som vanligt.

Kan bli verklighet i framtiden

Just nu finns det ingen möjlighet att påverka sin försäkringspremie genom att köra lagligt på det här viset men det kan tänkas att det blir verklighet i framtiden. Det kan vara ännu en aspekt som försäkringsbolagen kan ta till för att bedöma sin kunder och avgöra deras premier.

Man kan kanske argumentera för att det här kan leda till att vi blir övervakade och kontrollerade på ett sätt som inkräktar på privatlivet. Försäkringsbolaget kan se var man är och hur snabbt man kör etc. Kommer det kännas som att försäkringsbolaget övervakar dig och din bil?

Det här systemet kanske inte är något för alla men för dem som normalt kör lagligt och som inte har något emot att ha systemet installerat i bilen kan det vara ett intressant alternativ. Du kan då få möjlighet att sänka din kostnad bara genom att köra så som man ju faktiskt bör köra. Det låter inte så dumt. Vi får se om detta blir verklighet snart.