Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Ny låg reporänta ger sänkta bolån

Ganska nyligen sänkte Riksbanken reporäntan igen. Denna gång blev det en sänkning på hela 0,5 % så att räntan nu ligger på 0,25 %, vilket var en större sänkning än väntat. Detta ger oss en ännu lägre räntenivå i landet och billiga lån etc. Tänkte gå igenom lite vad detta innebär och hur framtiden ser ut.

De flesta hade räknat med en sänkning av reporäntan till 0,5 procent i början av juni men det blev faktiskt mer än så. Riksbanken valde att sätta den nya räntan på bara 0,25 % istället. Skälet till detta var huvudsakligen att inflationen varit lägre än väntat och att det ser ut att vara lågt inflationstryck rent allmänt. För att motverka detta ger man sig på en lite större sänkning.

I övrigt har man sett en förbättrad ekonomisk utveckling i Sverige och konjunkturen stärks, vilket är bra. Det är inte bara i vårt land utan runt om i världen och Europa har ekonomin börjat ta lite fart igen efter en ganska seg period. Sådana tecken är bra men det har inte räckt för att man ska hålla sig till en liten sänkning av reporäntan (endast 0,25 % som vi först hade trott att det skulle bli).

Tanken med en låg styrränta är att bidra till en högre efterfrågan i vår ekonomi och på så vis driva på inflationen. Med hjälp av en så pass låg ränta kan vi även motverka några av effekterna av att de internationella styrräntorna är så pass låga och deras effekt på både inflationen och vår växlingskurs. Det är på detta vis Riksbanken motiverar sina sänkningar och förhoppningsvis är det en bra åtgärd.

Lägre bolåneräntor till följd av sänkt styrränta

När styrräntan sänks på detta vis öppnar det givetvis upp för bankerna att se över sina räntor. Det finns utrymme att sänka boräntorna vilket exempelvis SBAB gjorde ganska nyligen. Deras bundna bolån har fått en genomgång och man har exempelvis sänkt femårsräntan med 0,20 %. Den rörliga räntan ligger dock kvar på samma nivå fortfarande.

Den låga räntenivå som vi nu har är troligen här för att stanna ett tag. Det kommer troligen inte bli några höjningar alls förrän framåt slutet av 2015. Det dröjer troligen också upp mot tre år innan reporäntan går upp till 2 procent, enligt Riksbankens ränteprognos (även om den prognosen inte alltid stämmer helt). Det gör att vi har en stabil låg ränta som vi inte behöver oroa oss för. Det finns inget speciellt bra skäl till att binda sin ränta i dagsläget utan det är ett bra läge att ligga kvar på rörlig ränta.

Med den nya låga reporäntan tror experterna att de rörliga räntorna kommer att sjunka framöver. Just nu ligger de runt 2,65 procent men det kan tänkas att de hamnar närmare 2,25 procent med tiden, vilket är bra för bolånekunderna. Dock ska man inte nöja sig med detta. Med en sån här stor sänkning av räntan skapas möjligheter att pruta på sitt bolån. Det kan vara olika hur mycket man kan pruta beroende på sitt utgångsläge men det kan gå att få en ränta på 1,70-1,80 % om man är en hyfsat attraktiv kund eller allmänt bra på att pruta.

Följ oss på Facebook