Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Tips vid löneförhandling 1 - 7

När du löneförhandlar är det viktigt att du underviker de vanliga misstagen och att du verkligen vågar stå på dig. Gör du detta kan du tjäna många tusenlappar totalt. Här kan du läsa ett antal tips som förhoppningsvis kan hjälpa dig när du ska löneförhandla. Läs igenom dem och ta till dig det som du tycker passar för din situation.

1. Snällhet – Att vara en snäll och trevlig människa är ju posititvt vid de allra flesta tillfällena. När du ska förhandla om lön är detta dock inte något riktigt lika bra. Är du för snäll i förhandlingarna är risken att du inte får ut den lönen som du kunnat få.

Under en dag är du troligen inblandad i en massa små olika förhandlingar. Det kan t ex vara vem som ska gå och handla eller vem som ska laga maten. Vid denna typ av förhandlningar brukar man helt enkelt diskutera fram en lösning som passar bägge helt i enlighet med vanligt folkvett. Vid en löneförhandling ska du dock strunta i det där med folkvett utan du ska våga att stå på dig fast att det kan kännas fel. Är det så att du kan tänka dig att möta en motpart halvvägs samtidigt som han bara är intresserad av att få till en lösning som ligger så nära hans egna mål som möjligt kommer förhandlingarna troligen inte sluta bra för din del.

Sen finns det ju självklart gränser för hur osnäll du ska vara. Du bör inte vara totalt oresonlig och du ska givetvis alltid vara respektfull och artig men cheferna tar normalt inte illa upp om du står på dig ordentligt så länge som dina krav är rimliga.

2. Tjäna pengar åt företaget – Ett bra tips är att visa för chefen hur du kan tjäna mer pengar åt företaget. Gör du detta på ett övertygande sätt är chansen mycket stor att chefen även tycker att du är värd en högre lön.

3. Övertid – Är det så att du jobbar mycket övertid då bör du ta upp detta vid förhandlingen för att få till en så pass bra lösning som möjligt. Speciellt viktigt är detta om det inte finns ett sedan tidigare fastställt regelverk för detta.

4. Våga stå på dig – Detta är närliggande till snällheten men ändå så viktigt att det får en egen punkt. Det är nämligen viktigt att du vågar att stå på dig men du bör samtidigt fokusera på din motståndares behov. Detta kanske låter lite motsägelsefullt men det är en bra taktik om du vill ha framgång.

Målet med din förhandling är ju att du ska kunna få till en så pass bra lösning som bara möjligt för dig själv. Men det finns ju två som förhandlar och den andra parten har ju också mål som den vill uppfylla. Se därför till att utläsa vad motparten vill och försök sedan att hitta en lösning som passar er bägge. Men se till att du inte ger upp för mycket utan att du verkligen står på dig för att få till en så bra lösning som bara möjligt för dig.

5. Se till att ha tjock hud – Vid förhandlingar är det viktigt att både kunna säga nej och ta emot ett nej eller annan typ av avslag. Tål du lite hårda förhandlingar kommer troligen stämningen att bli mycket bättre vid förhandlingsbordet.

Din motpart är säkert inte ute efter att smutskasta dig som person utan han är troligen bara ute efter att få fram sin poäng vid förhandlingarna. T ex kan det vara så att en chef har en viss budget som måste följas. Därför kan chefen ta till olika taktiska drag för att få ner dina krav. Ta därför inte illa upp utan se till att du har goda motargument istället.

Att vara för känslig vid en förhandling riskerar bara att komma i vägen för dig om din önskade lön. Förhandling är en sak, känslor är en helt annan sak som passar vid andra tillfällen.

6. Höga men realistiska mål – Det finns många undersöknignar som visar på ett samband mellen en persons ambitioner och de resultaten som de får i en förhandling. Sen är det ju självklart att dina mål och idéer ska vara realistiska så att det finns chans att de går igenom. Sikta därför högt med fortfarande på en nivå som kan godkännas.

7. Va redo – En förutsättning för en framgångrik förhandling är att du är förberedd när du kommer till förhandlingbordet. Är du inte förberedd är det svårt att veta vad du ska förvänta dig och ha bra motargument på motpartens ord.

Saker som du kan göra innan är att ta reda på hur löneläget ser ut i övrigt på företaget. Detta gör att du bättre vet vad andra tjänar där. Kolla sen också upp med facket om vad en normal lön ligger på inom ditt yrke.

Vidare är det bra att fundera på vad din motpart kan komma med för några argument. Har du funderat på detta i förväg är det mycket lättare att svara effektivt. Ett tips är att du under förhandlingarna visar att du är villig att lösa problemen som motparten tar upp, kanske är det t o m så att du har några egna förslag.

Här nedan kommer det förslag på ett antal frågor och grejer som du kan tänka igenom innan du löneförhandlar.

  • Vilka resultat har du personligen uppnått sedan senaste förhandlingen?
  • Har dina arbetsuppgifter ändrats sedan senaste förhandlingen och har de isf blivit t ex mer kvalificierade?
  • Har ditt ansvar på arbetsplatsen ökat?
  • Har du genomgått några utbildningar som innebär större kompetens från din sida?

Det är inte enbart det du har gjort som bör tänkas igenom innan du förhandlar. Har du förslag på förbättringar på arbetsplatsen kan du ta upp dem också. Exempel på sådana frågor är:

  • Har du konkreta förslag på hur verksamheten kan förbättras?
  • Något förslag som kan effektivasera arbetet?
  • Förslag till helt nya projekt?
  • Vill du vidareutbilda dig?
  • Vilka resultat vill du personligen uppnå?

Vidare till Tips vid löneförhandling 8 - 14