Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Individuell lön

Det är vanligt att man inom vissa branscher använder sig utav en individuell lönesättning. Detta innebär att lönen kommer att sättas individuellt från person till person utifrån ett antal olika faktorer. Det är dina arbetsuppgifter, prestation och duglighet som påverkar hur hög lönen blir vid individuell lön.

Vidare kan utvecklingen på företaget påverka hur hög lönen blir. Det är ju nämligen så att företag som är lönsamma och därmed på frammarsch har större möjligheter att erbjuda sina anställa bra lönevillkor. Utöver företagets hälsa kan även utomstående marknadskrafter påverka var den individuella lönen hamnar.

Individuella lönekriterier

Det finns ett antal olika kriterier som du direkt eller indirekt påverkar vid individuell lönesättning. Ett antal exempel på sådan är:

Arbetsuppgifternas innehåll, svårighetsgrad och ansvarsområde – Har du ett arbete som kräver att du utför svåra arbetsuppgifter eller har du ett stort ansvar. I så fall påverkar detta lönen vid individuell lön.

Prestation/duglighet – En person som är skicklig på att utföra arbetet har större möjligheter att få högre lön.Det säger ju sig självt att en arbetsgivare föredrar bra medarbetare och därmed är han ofta beredd att betala mer.

Kunskap/erfarenhet – Kan du saker eller har erfarenheter som andra inte har men som krävs är det en stor fördel för dig när du ska förhandla om lön.

Krav på utbildning – Vissa arbeten och arbetsuppgifter kräver en utbildning. Har du denna är det positivt för dig.

Utbud/efterfrågan på arbetskraft i olika befattningar – Finns det många som kan utföra det tänkta arbetet minskar chanserna till en hög lön. Är det dock så att det är brist på personer som har det som krävs ökar chanserna istället för en högre individuell lön.

Idérikedom och pedagogiska färdigheter – Inom vissa yrken är det en stor fördel att vara idérik och ha pedagogiska färdigheter. Har du sådana bör dessa framhävas vid förhandling.

Ekonomiskt ansvar – Kräver jobbet att du har ett ekonomiskt ansvar kan detta öka lönen vid individuell lönesättning.

Verksamhetsansvar – Har du ansvar för verksamhet kan detta påverka på samma sätt som ekonomiskt ansvar.

Personalansvar – Samma sak gäller för personalansvar.

Förmåga att leda, ta initiativ och samarbeta – Är mycket positiva egenskaper i ledningens ögon. Har du dessa bör det framhävas.

Följ oss på Facebook