Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Garantipension 1954-

Har du en låg inkomstgrundande pension eller helt saknar sådan kan du få en garantipension från och med det att du fyller 65 år.

Garantipensionen fungerar så att ifall du inte har någon inkomstgrundande pension alls så kommer garantipensionen stå för hela den totala pensionen. Har du en låg inkomstgrundande pension så kommer du att få ett tillägg på den intjänade pensionen i form av garantipension.

Vem får garantipension?

För att man ska ha chans att få full garantipension krävs det att man bott i Sverige i minst 40 år det att man har fyllt 16 t o m det året som man fyller 64 år. Skulle det vara så att du inte har bott i landet under hela denna period kommer garantipensionen att minska med en 1/40 för varje år som saknas upp till de 40.

Normalt krävs det att man har bott i Sverige i minst 3 år för att få rätt till garantipension. Men om du har bott i landet i bara ett år finns det fortfarande möjligheter då du kan räkna in år som du har bott i ett annat EU-land eller i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz för att komma upp i de tre åren.

Garantipensionens storlek

2009 är den fulla garantipensionen 6 777 kr per månad för de som är gifta. Med gifta räknar man in registrerade partners och sambos som har gemensamma barn eller som tidigare varit gifta med varandra. Är man ogift är beloppet istället 7 597 kr per månad. Som ogift räknas också de som är skilda eller är änka/änkling. Är man gift men lever stadigvarande åtskilda kan man också räknas som ogifta.

Detta är den maximala garantipensionen som går att få ut om man inte har några andra pensioner och har bott i Sverige i minst 40 år.

Ansöka om pension

Har man tänkt gå i ålderspension måste man söka denna. Denna ansökan som lämnas in gäller för både de inkomstgrundande pensionerna och garantipensionen. Skulle det vara så att du går i pension innan fyllda 65 år kommer rätten till garantipension automatiskt att prövas vid 65-årsdagen.

Pension

Avanza Bank kan vara ett alternativ för dig som funderar på pensionssparandet.