Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Tilläggspension 38-53 och pensionär

Vad är tilläggspension?

Som du kunde läsa under inkomstpension så räknas det också fram en pensionspoäng under de åren som du arbetar. Det är denna pensionspoäng som man använder för att räkna ut tilläggspensionen. Tilläggspension har ersatt ATP och Folkpensionen som fanns i det äldre systemet.

Hur beräknas tilläggspensionen?

Personer födda mellan 1938 och 1953 kommer att få en del av sin ålderspension som tilläggspension. Är man född tidigt i denna period kommer andelen som är tilläggspension att vara större. Är du t ex född 1938 kommer 16/20 av pensionen att vara tilläggspension och bara 4/20 att vara inkomst- och premiepension. Är du istället för 1953 kommer bara 1/20 var tilläggspension.

Skulle det vara så att du jobbar vidare efter att du uppnått 65 år kommer 20/20 att då räknas in som underlag till den vanliga inkomst- och premiepensionen. Inga pensionspoäng beräknas alltså längre.

För att räkna ut tilläggspensionen sen används de gamla reglerna från ATP-systemet med din pensionspoäng som fundament. Detta betyder att genomsnittet på de 15 bästa åren då du fått in pensionspoäng används för att räkna ut tilläggspensionen. Har man mindre än 15 år med pensionspoäng räknas snittet ut på de åren som finns.

Garantiregeln

När man bytte pensionssystem la man in en garantiregel för dem som är födda mellan 1938-1953. Denna regel gör det klart att personer i denna åldersgrupp har rätt att få ut lika mycket i inkomstgrundad ålderspension som motsvarar det som hade tjänats in i ATP-systemet t o m 1994.

Pension

Avanza Bank kan vara ett alternativ för dig som funderar på pensionssparandet.