Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Inkomstpension 38-53 och pensionär

För varje år som du har jobbat i Sverige och för detta betalat skatt kan du tillgodoräkna dig en så kallad pensionsrätt. Storleken på denna pensionsrätt bestäms av det du har tjänat. Din pensionsrätt blir det du har i inkomst minus avdrag som görs för allmänna pensionsavgiften.

Pensionsrätterna utgör själva fundamentet för uträkningen av inkomstpensionen. Det är dock inte så enkelt att hela pensionsrätten grundas på enbart arbetsinkomst utan det kan tillkomma andra saker som läggs till. Exempel på detta är tid som du är hemma med små barn, studietid, plikttjänstgöring eller sjuk- eller aktivitetsersättning.

Pensionsrätten till inkomstpension motsvaras varje år av en pensionsavgift på 16 procent av pensionsunderlaget. Det du har tjänat in i pensionsrätt varje år kommer att bokföras på ditt inkomstpensionskonto. Det sammanlagda värdet som är intjänat på detta konto under alla år blir pensionsbehållningen.

För personer födda före 1953 kommer pensionsrätten att begränsas till ett antal 20-delar utefter vilket år man är född. Men detta är inte så farligt som det låter då det även varje år räknas ut en pensionspoäng som man kan tillgodoräkna sig. Denna pensionspoäng används för att beräkna tilläggspensionen.

Hur beräknas inkomstpensionen?

Grundprincipen är att du har sparat in i inkomstpension ska betalas ut till dig fördelat på de kvarvarande levnadsåren som pensionär. För att ta reda på hur mycket det kommer att bli i inkomstpension så tar man summan som finns på inkomstpensionskontot och delar detta med något som kallas för delningstal.

Detta delningstal är olika för alla åldersgrupper och återspeglar den förväntade livslängden vid pensionsuttaget. Livslängden räknas lika för både män och kvinnor. Det räknas även in en tillväxtnorm i delningstalet vilket är en ränta på 1,6 %. Detta är det mått man använder för att gissa sig till den framtida ekonomiska tillväxten. Tack vare denna ränta kommer pensionen att bli cirka 18 % högre än vad den annars varit. Pensionärer får helt enkelt del av den ekonomiska tillväxten i förtid.

Pension

Avanza Bank kan vara ett alternativ för dig som funderar på pensionssparandet.