Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Statsobligationer

En statsobligation passar de som letar efter en placering under en längre tid (2 till 15 år) och som har så låg kreditrisk som bara möjligt. Sen ska det sägas att det krävs ganska mycket pengar för att kunna investera i statsobligationer då lägsta placeringsbeloppet ligger på 1 miljon kronor.

Hur stor avkastningen blir beror på hur lång löptiden är. Något positivt med statsobligationer är att du redan när du skaffar dem vet exakt hur stor avkastningen blir då räntan är en fast ränta som Riksgäldskontoret betar ut en gång om året. Man använder ofta räntan på statsobligationerna som ett riktmärke för den långa marknadsräntan.

Statsobligationer har en mycket god likviditet något som gör att de är enkla att köpa och sälja när man vill under löptiden.

Följ oss på Facebook