Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Obligationsmarknaden

Det finns inget som säger att man måste behålla sina obligationer under hela löptiden. Därför måste det finnas något ställe som man kan köpa och sälja dessa. Denna marknad kallar man föga överraskande för obligationsmarknaden.

På obligationsmarknaden handlar man med låna värdepapper. Detta betyder att handeln bedrivs med värdepapper som har en löptid som överstiger 1 år. Obligationsmarknadens viktigaste funktion är att sammanföra de som förvaltar det långsiktiga sparandet som t ex pensionsfonder med de som behöver få in pengar, t ex företag som är i behov av pengar.

Obligationsmarknaden kan delas upp i två olika delar. Dessa är primärmarknaden och sekundärmarknaden. På primärmarknaden så handlar man med nyemitterade obligationer, alltså obligationer som är nyutgivna. På sekundärmarknaden handlar man istället med redan befintliga obligationer.

Följ oss på Facebook