Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Företagsobligationer

Företag har också behov av placeringar på samma sätt som staten har. Därför ger de ut företagsobligationer som har en löptid från ett till tio år. Det som skiljer företagsobligationer från t ex statsobligationer är att de ger en högre avkastning.

I och med att företag inte är lika stabila som staten blir risken högre för dig som placerar pengar i företagsobligationer. Skulle ett företag gå i konkurs under löptiden på företagsobligationen så är det stor risk att du inte får tillbaka dina investerade pengar. En fördel med en företagsobligation jämfört med aktier är att de är prioriterade vid en konkurs. Detta betyder att chansen att få tillbaka sina pengar är större. Eftersom risken är större får du istället än högre avkastning på denna investering.

Avkastningen styrs till stor del av hur stor risk det är med investeringen och under hur lång tid som löptiden sträcker sig. Stor risk innebär högre avkastning och lång löptid innebär också högre avkastning. Vanligt är att avkastningen ligger någonstans mellan 5 – 10 %.

Kräver stor investering

Att investera i företagsobligationer är inget för dig som inte har tillgång till en större summa pengar då det oftast krävs investeringar på minst 1 miljon kronor. Dock kan det finnas företagsobligationer som inte kostar lika mycket men det handlar då ändå om stora summor från 500 000 kr och uppåt.

Har du inte de summorna som krävs för att investera i företagsobligationer kan det vara en idé att titta på företagsobligationsfonder.

Följ oss på Facebook