Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Aktieindexobligation

Aktieindexobligationer är en finansiell tjänst som du kan köpa. I början av 2008 ägde den svenska befolkningen aktieindexobligationer för cirka 100 miljarder kronor. Detta motsvarar ungefär 4 % av hushållens totala sparande.

Den allra vanligaste formen av aktieindexobligationer är en där utgivaren av obligationerna åtar sig att vid ett förutbestämt tillfälle betala tillbaka ett bestämt lägsta belopp. Investeraren får istället för ränta tillbaka ett ytterligare belopp beroende på utvecklingen på aktiemarknaden under denna period.

Lite enkelt kan man säga att du som investerare tar del av eventuell uppgång på aktiemarknaden men inte om den skulle gå ner. Nu kan det dock vara så att man som investerare blir av med den erlagda köpavgiften, eventuella ränteintäkter och överkurs vid en del tillfällen.

Det är även vanligt att en investerare inte får ta del av hela uppgången på aktiemarknaden när man köper aktieindexobligationer då det ofta finns begränsningar som styr över detta.

Innan du skaffar en aktieindexobligation

Som med vanliga fonder och aktier så måste du som tänker investera i aktieindexobligationer även fundera över vilken bransch eller geografiskt marknad som du ska investera i. Det är ju så att

ifall du ska få del av en eventuell uppgång på aktiemarknaden måste marknaden gå upp. Just därför är det viktigt att välja en bra bransch eller marknad.

Utöver dessa vanliga funderingar som alltid måste göras så finns det några till frågor som du måste ställa dig när det just handlar om aktieindexobligationer.

  • Hur stor blir avkastningen vid olika utvecklingar av aktiemarknaden?
  • Hur stor är risken att den som ger ut obligationerna inte kan betala tillbaka detta lån, och är det värt denna risk?
  • Är prissättningen på aktieindexobligationen korrekt?
  • Vad skulle det kosta att avyttra sparandet i förtid?

Det där med pris bör du tänka på då till skillnad från aktier, aktiefonder och andra former av obligationer så prissätts istället här aktieindexobligationerna av utgivarna själv. Detta för med sig att priset inte måste vara korrekt då det inte är någon oberoende bedömare som har satt det.

Statistik

Finansinspektionen i Norge publicerade 2008 en undersökning av 350 aktieindexobligationer. Det var obligationer som var utgivna från 1997 och hade ett slutdatum i 2007. De flesta av dessa hade en löptid på 2 – 5 år.

62 % av dessa aktieindexobligationer ga en årsavkastning på 5 % eller mindre. Detta är före teckningsavgifter.

40 % av aktieindexobligationerna gav en avkastning på 0 % eller lägre.

34 % gav en avkastning på 0 % plus att du som investerat i dem blev av med teckningsavgiften.

Räknar man även med antalet aktieindexobligationer så gav den genomsnittliga obligationen 4 % i avkastning.

Följ oss på Facebook