Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Olja

Fördelar

  • Ger bra effekt
  • Välbeprövat
  • Fungerar säkert

Nackdelar

  • Dyrt i drift och kommer säkert att öka i framtiden
  • Dåligt ur miljösynpunkt
  • Kräver regelbunden sotning och service
  • Oljetanken tar plats

Oljans framtid

Olja används allt mindre, inga nyinstallationer görs och gamla system byggs om till fjärrvärme eller värmepumpar. Oljan är dyr och framtidsutsikterna är att priset kommer att gå upp ytterligare beroende på att tillgången i världen minskar samtidigt som efterfrågan på olja ökar. Inom EU har man satt upp ett mål om att olja ska avskaffas till år 2020 vid uppvärmning. Numera är det bara lite över 1 % av småhusen i vårt land som eldar olja för värmen.

Till detta kommer också olika former av skatter som koldioxidskatt och andra pålagor. Det är också nödvändigt att räkna in kostnaderna för sotning och service. Allt detta gör att det blir en dyr form av uppvärmning. Användning av fossila bränslen är ur miljösynpunkt inte så bra då en mängd koldioxid frigörs vid förbränningen. Värmesystem med oljedrift är emellertid mycket driftsäkra och kräver oftast bara en årlig översyn.

Värmekapacitet

Värmekapaciteten är dock mycket bra för ett oljeeldat system och det är inga problem att få tillräckligt med värme och varmvatten även vid sträng kyla. Panntemperaturen hålls oftast mellan 80 och 90 grader vilket gör att både element och varmvatten kan hålla en mycket hög temperatur. En nackdel är att det krävs att man har ett separat pannrum för panna och oljetank som också skall uppfylla särskilda krav för brandskydd och för eventuellt oljeläckage.

Konvertera

Både ur miljö- och ekonomisksynpunkt finns det allt att vinna på att konvetera till värmepump eller fjärrvärme. Då detta i nästan alla fall är ett vattenbaserat system har du möjlighet att välja ganska fritt mellan de mest effektiva systemen ute på marknaden.

Vid en sådan konvertering frigörs även utrymmet där oljetanken har funnits och kan användas för andra ändamål som kanske inte var möjligt vid oljeeldning. En nackdel kan vara att det blir kallare i det gamla pannrummet eftersom oljepannan ger ifrån sig ganska mycket värme och en värmeväxlare eller värmepump ger mycket lite spillvärme. Man bör också förvissa sig om att elementen man har kan ge så mycket värme som behövs även vid kall väderlek. Detta beroende på att maxtemperaturen blir lägre för ett värmepumpssystem.

Renovera

Byggmax syns ofta i reklamsammanhang och hos dem hittar du det mesta du behöver för att bygga ihop något. Du hittar t ex virke, isolering, spik, skruv, golv m.m. Alltså troligen det som behövs för att bygga ihop något.


Bygghemma säljer fönster, dörrar, uterum, tak, golv m.m på nätet. Alltså i princip allt du kan tänkas behöva när du vill renovera.


Skånska Byggvaror är ett annat alternativ för dig som renoverar i hemmet. Här hittar allt från badrum till mindre stugor.


Följ oss på Facebook