Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Luft till luft

Fördelar

  • Billig installation
  • Lättskött
  • Säker tillgång till energi
  • Bra miljö om grön el används

Nackdelar

  • Dålig verkningsgrad vid kall väderlek
  • Eltillskott fodras

Även om det känns kallt ute så finns det energi att ta till vara på i luften. Det är hela tanken bakom ett luft till luft värmesystem. T ex är det vanligt att man använder detta i ett hus som sedan tidigara använder direktverkande el. Du kan då minska elanvändningen med ca 35 - 40 %, detta gäller då den elen som används för värme och varmvatten. Den totala användningen av el går ner runt 20 - 25 % då resterande delar är hushållsel där förbrukningen självklart inte påverkas.

Luftburet system kan kombineras

Det vanligaste för ett luftburet system är att det kombineras med en värmeväxlare, frånlufts- eller luft/luft-värmepump. En värmeväxlare värmer den ingående luften med den utgående och tar till vara den en del av värmen som finns i denna. Den kräver då att ett tillskott av el för att kompensera för de övriga förlusterna.

Värmepump

Systemet blir lite effektivare om en värmepump sätts in istället för värmeväxlaren. Med ett sådant system tar man vara på en större del av värmen i frånluften men även här måste en del tillföras. Den totala värmeförlusten genom ventilationen upgår till c:a 15 % om inte något görs och det är endast på dessa 15 % som förbättringen kan göras.

Luft till luft

Ett sätt som däremot kan ge hela värmebehovet är en luft/luft-värmepump. Denna tar värmen från uteluften som finns i obegränsad mängd. Den bästa verkningsgraden är när uteluften är varm men sjunker allt efter ju kallare det blir.

Det finns i dag värmepumpar som sägs fungera ner till -20 grader men då är den så kallade COP-faktorn sannolikt lika med 1, d.v.s. man för ut lika mycket effekt som man matar in och detta blir då lika effektivt som direktel.

Den största delen av året är temperaturen betydligt högre och då fungerar emellertid pumpen bra. Bäst fungerar detta system om huset är försett med ventiler och rörsystem för både tillförsel av luft och ventilation. En variant som oftast används vid efterinstallation som komplement till direktel är en värmepump med ett centralt placerat utblås. Den största nackdelen med ett sådant system är att det blir ojämn temperatur i huset där det naturligtvis blir varmast vid utblåset.

Vattenburet

Den mest radikala åtgärden är även här att byta till ett vattenburet system vilket ger den största friheten att välja energikälla till uppvärmningen. Tyvärr är det både dyrt och komplicerat att bygga in ett vattenburet system i efterhand men inte omöjligt. Det blir då möjligt att välja uppvärmning med fjärrvärme, ved/pellets och alla former av sol eller jordvärme där värmepump används. Som nämnts tidigare är detta ett stort ingrepp i fastigheten och blir därmed en kostsam historia.

Renovera

Byggmax syns ofta i reklamsammanhang och hos dem hittar du det mesta du behöver för att bygga ihop något. Du hittar t ex virke, isolering, spik, skruv, golv m.m. Alltså troligen det som behövs för att bygga ihop något.


Bygghemma säljer fönster, dörrar, uterum, tak, golv m.m på nätet. Alltså i princip allt du kan tänkas behöva när du vill renovera.


Skånska Byggvaror är ett annat alternativ för dig som renoverar i hemmet. Här hittar allt från badrum till mindre stugor.


Följ oss på Facebook