Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

NIX

NIX heter egentligen NIX-Telefon och är en ideell förening vars uppgift är att föra register över vilka som inte vill bli kontaktade via telefon i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte. Det anses vara god marknadsföringssed att respektera dem som valt att lägga till sitt telefonnummer i spärregistret och alltså inte vill bli kontaktade av försäljare.

NIX fungerade tidigare bara för fasta telefoner men detta är ändrat så du kan nu registrera både fasta telefoner med abonnemang och mobiltelefoner. Ändringen kom eftersom fler och fler använder bara sin mobiltelefon och detta är den primära telefonen för många. Det kändes då lite förlegat att inte inkludera mobilen i NIX-registret.

Lägga till och ta bort nummer hos NIX

Det är enkelt att gå med i spärregistret och på så vis slippa telefonförsäljare. Det man gör är helt enkelt att ringa ett visst nummer och följa instruktionerna. Man måste sedan bekräfta sitt sin begäran att gå med i NIX genom ytterligare ett telefonsamtal. Vill man inte ringa kan man även skicka ett undertecknat brev till NIX-Telefon och då måste man givetvis även uppge telefonnummer och namn.

För att ett telefonnummer ska raderas ur registret måste man själv begära detta skriftligt. Var tredje år görs även en kontroll av befintliga nummer för att se att personen fortfarande vill vara med i NIX. Man måste då återigen bekräfta att man vill vara med, annars raderas telefonnumret. Andra sätt för ett nummer att raderas är bland annat ifall abonnemanget upphör eller om det skulle överlåtas till någon annan. Även om telefonnumret ändras på abonnentens eget initiativ.

Regler för telefonförsäljare

När man har gått med i NIX anses det alltså vara god marknadsföringssed att respektera abonnentens val att inte vilja bli kontaktad. Försäljare etc som ringer upp folk bör inte ringa till de telefonnummer som finns med i spärregistret och det är företagets / försäljarens ansvar att först kontrollera ett nummer mot NIX innan man ringer upp.

Det finns några fall där det är godkänt att ringa upp trots att ett telefonnummer finns med i NIX register och ifall något av kraven är godkända kan det tänkas att du blir uppringd även om du har gått med i NIX.

Första fallet är ifall du helt enkelt har godkänt att bli kontaktad av ett visst företag. Har du uttryckligen godkänt att bli uppringd har du självklart kringgått NIX. Detta kan vara ifall du vid ett annat tillfälle, t ex i en butik, pratat med någon och kommit överens om att han eller någon annan kan ringa upp dig och diskutera en produkt eller liknande.

Nästa fall är ifall det finns ett etablerat kundförhållande mellan dig och företaget som ringer upp. Det kan alltså innebära att du kan bli uppringd av din bredbandsleverantör eller av representanter för din dagstidning eller något annat där du är kund. I detta fall anser man att det är rimligt att företaget kan kontakta dig via telefon även om det handlar om marknadsföring eller försäljning.

Sista fallet är ifall du av något skäl lämnat ut dina personuppgifter. Detta kan du t ex ha gjort i samband med att du registrerat dig på en webbsida eller blivit kund till ett visst företag etc. Det är då tillåtet att ta kontakt trots att du är med i NIX men det finns några ytterligare krav. För det första ska du ha blivit informerad om på vilket sätt företaget / organisationen etc kan tänkas kontakta dig (telefon, mail, brev etc) och du ska dessutom ha möjlighet att tacka ja eller nej till olika kontaktvägar. Du har alltså i detta läge möjlighet att säga att du inte vill bli kontaktad via telefon, och då får man enligt god marknadsföringssed inte ringa upp dig.

Extern länk till NIX-Telefon (Där du kan spärra ditt nummer för försäljare etc).

Följ oss på Facebook