Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Skuldsatta kan få vänta på hjälp

Många kommuner har hjälp och rådgivning för folk som har skuldsatt sig och behöver ordna upp sin ekonomi. Tyvärr är väntetiden för att få någon hjälp alldeles för lång, vilket Konsumentverket inte tycker är acceptabelt. I vissa kommuner får du hjälp i princip direkt utan att köa men i vissa fall får du stå i kö i upp till 40 veckor. Ljuspunkten är att köerna har minskat lite från föregående år.

284 kommuner har budget- och skuldrådgivning för folk som är överskuldsatta men av dessa är det långt ifrån alla som når upp till de krav som Konsumentverket ställer. Enligt Konsumentverket ska det vara max en månads väntetid för att få träffa en budget- eller skuldrådgivare men det är endast 179 kommuner som klarar av att uppfylla kraven. I vissa fall får man vänta så länge som 40 veckor för att få rådgivning. Det innebär alltså att 105 stycken inte kan erbjuda hjälp snabbt nog. Tre kommuner har dessutom ingen rådgivning alls.

En budget- eller skuldrådgivare hjälper folk som har skuldproblem och ca 75% av dem som har fått skuldsanering har även vid någon tidpunkt fått hjälp av skuldrådgivningen. Man arbetar både med förebyggande informationsinsatser och med personlig rådgivning. Alla svenskar har rätt att kräva hjälp, men det är självklart oacceptabelt med en så lång väntetid.

Jag tycker att det är väldigt illa att det är en så extremt lång väntetid i vissa kommuner. En del kommuner har väldigt kort kö och då kan man få hjälp nästan direkt. Just dessa kommuner är inte problemet och inte heller de 179 som kan erbjuda rådgivning inom en månad. En månad är en rimlig tid att vänta men längre än så kan man faktiskt inte vänta ifall man har stora skuldproblem. Normalt hamnar man bara djupare och djupare i skuldfällan ju längre tiden går och får man inte hjälp tidigt riskerar man att få ännu större problem.

Att vänta hela 40 veckor på att få skuldrådgivning är alltså inte ett gångbart alternativ. Det hinner hända mycket på 40 veckor och när man redan har problem med skulder är varje enskild månad svår att handskas med och det blir inte bättre när man inte har någon att vända sig till för hjälp och stöd. Väldigt många kommuner behöver se över sina rutiner så att folk som behöver hjälp kan få denna hjälp så snabbt att det faktiskt går att vända ekonomin.

Ladda hem hela rapporten från Konsumentverket och kolla närmare

Kontaktuppgifter till alla budget- och skuldrådgivare i Sverige

Följ oss på Facebook