Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Privatekonomi blir obligatorisk del på gymnasiet

Nu till hösten kommer privatekonomi bli en del av både samhällskunskap och matematik på gymnasier runt om i Sverige. Tanken är att man ska ge ungdomarna kunskaper inte bara om klassiska aspekter av privatekonomi som att spara pengar eller att tänka ekonomiskt utan även större perspektiv när det gäller ekonomi i samhället och hur politik och ekonomi runt om i världen påverkar varje individ och pengarna i plånboken.

EU har varit intresserade av att öka folks medvetande och förståelse för ekonomi på en lite högre nivå vilket man nu även försöker sig på i Sverige. Tanken är att ungdomar ska få bättre koll genom att man lägger in delar om privatekonomi under både samhällskunskap och matematik. Man ska inte bara lära sig de vanliga sakerna som rör privatekonomi utan även hur saker och ting påverkar varandra på ett större plan, t ex hur en bankkris i USA kan innebära färre jobb i Sverige.

I dagsläget blir det allt viktigare att ha koll på ekonomi eftersom fler och fler beslut läggs på individen och allt större engagemang krävs i ekonomiska frågor. Den globala ekonomin och nya finansiella möjligheter och tjänster gör att större krav ställs på individen vilket också gör att det blir allt viktigare att ha bra kunskaper och att veta hur man skaffar sig dessa kunskaper.

Privatekonomi som en obligatorisk del av utbildningen tycker jag låter som ett väldigt bra initiativ eftersom ekonomi är något som vi alla måste handskas med till vardags och det är även lätt att få ekonomiska problem om man inte är försiktig och har bra koll. Genom att införa detta som en del i gymnasieutbildningen kan vi förhoppningsvis få ungdomar som har bättre koll på den egna ekonomin men som även har en bättre uppfattning av hur saker och ting fungerar och hur politik och ekonomi kan tänkas påverka i ett större perspektiv.

Följ oss på Facebook