Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Nobelpriset i ekonomi

Ekonomipriset till Alfred Nobels minne heter priset som ofta kallas för nobelpriset i ekonomi. Det var inte med bland de priser som Alfred Nobel själv bestämde i sitt testamente utan har senare lagts till av Riksbanken som betalar ut en lika stor summa pengar som de andra nobelprisen ger. Priset har nyligen delats ut och i år går det till Thomas Sargent och Christopher Sims från USA för deras forskning om makroekonomi och dess orsak och verkan.

Thomas Sargent är professor vid New York University och hans kollega Christopher Sims är professor vid Princeton University. Deras forskning berör orsakssambanden mellan den ekonomiska politiken och olika makroekonomiska variabler som BNP, inflation, sysselsättning och investeringar. Med deras metoder kan man se orsakssamband och i längden se hur olika förändringar, t ex politiska åtgärder, påverkar ekonomin.

Deras forskning och de metoder som används ligger till grund för majoriteten av den empiriska makroekonomiska forskning som görs idag och metoderna är också i teorin användbara för att ta sig ur eventuella finanskriser så som den vi nu befinner oss i. Det är alltså kanske inte helt ologiskt att ekonomipriset i Alfred Nobels ära går till dessa herrar i år.

Följ oss på Facebook