Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Kommunicera med din partner om ekonomi

Att ha delad ekonomi kan vara krångligt ibland eftersom man kan ha olika tankar om vad pengarna ska läggas på, olika intressen och olika syn på hur mycket man ska spara och hur mycket man kan slösa osv. Något som dock alltid är viktigt i en gemensam ekonomi är att man kan prata med varandra och kommunicera om den ekonomiska situationen. Utan bra kommunikation finns det risk för stora problem.

Jag satt och tittade lite på Lyxfällan på TV3 förra veckan där ett par hade ganska stora ekonomiska problem. De familjer / personer som är med i Lyxfällan har oftast hamnat ganska rejält snett med sin ekonomi och behöver ordentligt hjälp så utgångspunkten när man tittar på det programmet är ju att ekonomin kommer vara ganska kass. Det som slog mig just förra veckan var dock att det fanns så enormt lite kommunikation och väldigt dålig samarbetsvilja. Detta är heller inte speciellt ovanligt att se i det här tv-programmet, vilket är ganska skrämmande.

Man kan ofta se ett mönster av det här slaget när det börjar bli problem med ekonomin och ofta blir det också bara värre ju större de ekonomiska problemen blir och ju längre tiden går. Det stora problemen är för det första att man inte hjälps åt med ekonomin och tar ansvar tillsammans och för det andra att man inte kommunicerar med varandra så att båda har koll på exakt vilka problem som finns, vilka skulder som finns och hur djupt gropen som man grävt ner sig i faktiskt är.

Det är svårt att hantera en gemensam ekonomi redan från början ifall man inte hjälps åt, pratar med varandra och samarbetar så gott det går. Det är ännu svårare när det böjar bli stora problem i ekonomin eftersom man då behöver jobba tillsammans mot en lösning och man måste ta tag i de problem som finns. Ifall man inte kan göra detta gemensamt eller om man till och med inte inser vilken knipa man har hamnat i bara för att man inte har koll på vad sin partner sysslar med så blir det väldigt svårt.

Ta ett gemensamt ansvar

Dålig kommunikation försvårar gemensam ekonomi

Att båda två gemensamt tar ansvar för ekonomin är viktigt. Båda har ansvar för att dra sitt strå till lasset i form av att jobba och inbringa pengar och båda har givetvis även ansvar för att inte slösa bort pengarna på onödiga saker som inte får plats i budgeten. Men utöver detta har båda även ansvar för att hitta en plattform där man gemensamt kan prata om sin ekonomi, ta gemensamma beslut och tillsammans arbeta mot att förbättra sådant som är dåligt.

Det är supersvårt att lösa problem som finns i en gemensam ekonomi ifall bara en av personerna gör jobbet eller försöker ta tag i det som måste göras. Det blir en stor uppförsbacke när man inte får något stöd och det blir inte direkt bättre av att den andre personen kanske gör saker som påverkar ekonomin negativt (eller undviker att göra det som krävs för att den ska bli bättre).

För att det ska fungera måste båda två arbeta tillsamms mot samma mål. För att klara detta måste man först sätta sig tillsammans för att bestämma vilka mål man ska sätta upp, vad som behöver göras och hur man ska göra för att komma dit. Det allra första steget för att kunna förbättra sin ekonomi har alltså som grundkrav att man kan kommunicera med sin partner och att man är ärliga med varandra. Man måste hitta en gemensam väg framåt och det kan man inte göra utan att prata.

Ekonomiska problem blir ofta relationsproblem eller tvärtom

Att ha bekymmer med sin ekonomi är något som frestar på relationen väldigt mycket eftersom det skapar stress och oro och det är inte helt ovanligt att man bråkar om ekonomin. Ifall man börjar få dålig ekonomi är detta något som kan göra relationen klart sämre, vilket i sin tur gör att det blir svårare att prata om saker och ting på ett bra sätt. Ekonomiska problem kan många gånger tveklöst en bidragande faktor till att folk gör slut eller skiljer sig osv.

På samma sätt som en dålig ekonomi kan göra relationen ansträngd och leda till att man får svårare att kommunicera så kan även andra typer av relationsproblem leda till att även ekonomin påverkas negativt. Ifall man har svårt att prata med varandra och kanske bråkar ofta så kan detta även göra det klart svårare att sköta den gemensamma ekonomin på ett bra sätt. Självklart kan det även tänkas att andra disypter man haft om helt andra saker kan vakna till liv när man diskuterar pengar och då speciellt ifall man inte kommer överens.

Att dela sin ekonomi med någon annan innebär att man måste ta hänsyn och kompromissa ibland. Det är inte alltid båda håller med om hur man ska göra med pengar och vad man ska köpa osv. Ifall man har en god relation kan man vanligen prata om det och komma överens, kanske kompromissa. När man har problem i övrigt blir det klart svårare att hantera dessa kompromisser och det kan även tänkas att det blir svårt att prata överhuvud taget, så att det istället inte blir någon kommunikation eller samarbete alls. Det är något som försvårar ekonomiarbetet ganska mycket.

I förra veckans Lyxfällan har de ekonomiska problemen och att man inte hittat en gemensam väg framåt gjort att det till och med blivit tal om att skiljas. Självklart hoppas man ju att det inte ska behöva gå så långt men med tanke på hur viktigt det är med pengar och ekonomi så blir det ju en så pass stor del av ens liv att man inte kan låta det gå hur som helst. Ifall man har problem med sin partner när det gäller ekonomiska frågor kommer detta snart att spilla över på relationen i övrigt och förr eller senare kommer en eller båda parterna att få nog.

Några tips för att hålla kommunikationen på en bra nivå

För en sund gemensam ekonomi krävs det att man pratar med varandra och är ärliga osv. Utan dessa grundpelare är det svårt att bygga upp en ordentlig och stabil ekonomi som man kan känna sig trygg med. Kan man kommunicera vinner man mycket på detta och därför ska jag ge några konkreta tips på saker som underlättar kommunikationen.

 • Ärlighet varar längst - Att vara ärlig i en relation är alltid viktigt men även när det handlar om ekonomi. Dölj inga utgifter eller sådant för din partner utan berätta om allt som händer i ekonomin. Ifall du gjort bort dig och dragit på dig en fortkörningsböter eller något annat kan det kännas lite dumt men det är bättre att berätta så att ni tillsammans kan hitta en väg runt ett sådant tillfälligt bekymmer. Ni behöver båda ha så bra insyn i den gemensamma ekonomin som möjligt för att kunna ta rätt beslut och hitta rätt väg att gå, så hemlighåll inget och fråga ifall du undrar över något.
 • Hitta ett bra arbetssätt - Det gäller att hitta ett sätt att sköta ekonomin tillsammans som fungerar för er båda. Ni kanske har olika sätt att se på ekonomi eller olika sätt som ni vill sköta den, men ni måste på något vis hitta en gemensam väg om ni nu ska dela er ekonomi. Det är inte så att båda måste vara med och betala räkningar osv hela tiden, det kan en av er ta huvudansvaret för t ex.

  Dock ska ni se till att båda vet vilka räkningar som finns och hur mycket de går på. Ifall en av er kan mer kan den personen få lite mer ansvar när det gäller det praktiska men den andra personen har alltid ansvar att visa intresse, att hålla reda på viktiga saker och att fråga och lära sig.
 • Fixa en gemensam plan - Ett skäl till att man får problem med sin gemensamma ekonomi är att man inte är på samma sida när det gäller hur ekonomin ska skötas. Om ni har olika åsikter eller inte vet vad den andre vill så är det svårt eftersom man inte har ett gemensamt mål att jobba mot.

  Ett bra tips är att sitta tillsammans och prata om vilka mål man har med sparande, buffert, inkomster, utgifter och allt som är viktigt. Båda parterna kan lägga fram sina tankar och vad ni skulle vilja göra och så kan ni se hur långt ifrån varanadra ni är. Sedan måste ni försöka hitta en gyllene medelväg som båda kan gå med på - alltså till viss del kompromissa. När ni har en gemensam plan är det mycket lättare att arbeta med ekonomin eftersom ni har samma mål och du behöver inte känna att du inte vet var din partner står.
 • Inför regler om hur ni kommunicerar - Det är lätt att det blir bråk eller diskussioner om pengar och ekonomi och därför är det bra att införa några regler om hur ni ska gå till väga för att prata pengar. Ni kan bestämma att ni inte får börja bråka eller bli arga och ifall någon av er skulle bli det så tar ni direkt en paus till dagen efter. Likadant kan ni bestämma att man inte får klaga på den andres misstag utan att vara konstuktiv och trevlig. Man kan även försöka erkänna sina egna misstag samtidigt som man tar upp den andres misstag.

  Ifall någon av er känner att det behövs en paus ska detta alltid godkännas. Det kan tänkas att man behöver lugna ner sig lite, fundera över sina argument eller kolla upp några siffror etc för att kunna fortsätta diskussionen på bästa sätt och då bör man givetvis kunna ta denna time out när helst man vill.
 • Fråga om hjälp - Ifall det är för svårt att prata ekonomi med sin partner eller om man känner att det börjar bli frågan om större ekonomiska bekymmer är det inte fel att be om hjälp från någon annan. Det kan behövas hjälp från t ex en ekomisk rådgivare om man har dålig koll på sin ekonomi men det kan även vara frågan om att kontakta någon som hjälper er att kommunicera och att förbättra er relation rent allmänt. Detta är något som hjälper även ekonomin att bli bättre då ni kan hitta ett bättre sätt att samarbeta.

Följ oss på Facebook