Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Intressant jämföra svenskarnas låneskulder och sparande över tid

Det här med sparande och lån är något som alltid är aktuellt. Lånar vi svenskar för mycket? Sparar vi för lite? Det är speciellt aktuellt när det är dåliga ekonomiska tider och folk oroar sig inför framtiden. Det vi kan säga är att skulderna har ökat mer eller mindre konstant de senaste 20 åren. Sparandet har dock inte ökat alls på samma stadiga sätt som lånen. Där går det upp och ner - ofta relaterat till hur ekonomin ser ut i landet.

I mitten av 90-talet var det faktiskt en ganska stabil nivå på svenskarnas låneskuld. Den till och med minskade lite 1994 och 1995. Efter detta började dock vår lånlust öka och på 2000-talet har vi verkligen gasat på. Senaste åren har vi lånat ganska mycket och ökningen har blivit större.

Det intressanta är dock att följa svenskarnas sparande under samma period då man kan tro att sparande skulle följa lånandet till viss grad. Att det åtminstone skulle finnas en konstant ökning av sparandet även om den hade varit mindre än för lån. Dock är det här en annan historia.

Sparandet har historiskt sett gått upp och ner ganska friskt under de senaste 20 åren. 1997 - 1999 var det väldigt dåligt med sparande men sen tog det fart lite. Under de tuffa åren 2007 - 2009 insåg vi dock att det behöver sparas mer pengar och spenderas mindre. Det gjorde att man kunde se en ganska stor boost i sparandet där och även 2009.

 

Det är intressant att titta på statistik över hur något har utvecklats över en lång tid. Gärna över många års tid, så att man får mycket data att analysera. Det jag har kollat på när jag skrev detta inlägg var diagram över svenskarnas låneskulder och sparande mellan 1993 och 2011.

Slutsatserna man kan dra är att låneskulderna ökar väldigt stabilt. Ibland är det inte så mycket ökning och ibland är det lite mer, men trenden är alltså att det är en ökning av hur mycket vi lånar i Sverige. Vi konsumerar mer, lånar till bostad, bilar, prylar etc. Det finns alltid ett visst sug efter att köpa saker och att spendera pengar.

När det gäller sparande finns det ingen konstant trend på samma sätt utan sparande verkar istället vara direkt kopplat till landets och världens ekonomiska situation. Ibland får vi, genom en finanskris eller liknande, en påminnelse om att allting inte alltid är fantastiskt och då inser vi att det behövs sparande inför framtiden också. Då drar vi ner på konsumtionen och lägger undan lite pengar.

Följ oss på Facebook