Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Ekonomiska förändringar inför 2012

Nästa år händer en del olika saker som påverkar oss ekonomiskt. Det är förändringar av bidrag och skatter eller andra regler som har effekt på vår ekonomi på lite olika sätt. Jag tänkte gå igenom de viktigaste av dessa förändringar och ge lite enkla tips så att du är förberedd inför 2012.

Ny sparform - Investeringssparkonto (ISK)

Den här nya sparformen kommer troligen att dyka upp från och med årsskiftet. Det kan liknas mycket med en kapitalförsäkring men det finns skillnader. Med ett ISK kan du spara i t ex fonder eller aktier men det är du själv som står som ägare till dem. Det innebär att du kan rösta på bolagsstämmor osv.

Du betalar en årlig schablonskatt på ditt ISK. Denna räknas fram baserat på mätningar av värdet under året tillsammans med insättningar och multipliceras med statslåneräntan a 30 november.

Schablonskatt på fonder

Nästa år införs en schablonskatt på fonder. Skatten beräknas i början av året. Ifall du har funderingar på att byta från fonder till ISK bör du sälja av dina fonder innan årets slut eftersom du annars blir dubbelt beskattat för dina pengar. Väntar du tills nästa år med att sälja fonderna blir du då först beskattad för fonderna vid årets början och sen får du skatta för ditt ISK löpande under året.

Höjda studiemedel

Det kommer en höjning av studiemedel nästa år. Det är ingen jättestor höjning men totalt ökas beloppet till 8920 kr per fyraveckorsperiod. Detta är en ökning på 244 kr. Det blir även högre gräns för fribeloppet som höjs från 136 960 kr till 140 800 kr.

Du som är student ska komma ihåg att försäljning av fonder och aktier ingår i inkomstunderlaget som används för att beräkna ifall du har rätt till studiebidrag. Har du för höga inkomster kan du inte få bidrag. Ligger du på gränsen bör du alltså fundera på att vänta med en eventuell försäljning till nästa år.

Höjd pension

Både inkomstpensionen och tilläggspensionen höjs med 3,5 procent nästa år. Det är ju åtminstone trevligt inför framtiden. Har du 12 000 kr i pension innebär det 420 kr mer i pension. Garantipensionen ökar med 2,8 procent.

2010 trädde balanseringen i kraft, vilket innebär att pensionssystemets skulder var större än tillgångarna (alltså de pengar som kommer in från alla dem som arbetar). Det ledde till sänka pensioner 2010 och 2011 men nu är det återigen positiva siffror då tillgångarna är större än de pengar som betalas ut. Därför väntas nu alltså en höjning / uppräkning av pensionerna.

Höjt bostadsbidrag

Bostadsbidraget höjs nästa år. Det är barnfamiljer och unga med dålig ekonomi som får ta del av höjningen. Barnfamiljer får en höjning med 350 kr för ett hemmavarande barn, 425 kr för två och 600 kr för tre eller fler. Ungdomar under 29 år skulle få en ökning av den procentuella ersättning som man nu får. Ökningen skulle vara från 75 och 50 procent (på olika hyresbelopp) till 90 och 65 procent.

Man ska även sänka den nedre gränsen för att få bostadsbidrag (bidragsgrundande bostadskostnader), då framför allt för barnfamiljer. Just nu ligger den nedre gränsen på 2000 kr per månad för barnfamiljer men denna kan bli 1400 kr istället.

Höjd tobaksskatt

Skatten på tobak höjs 2012. Skatten höjs med 13 öre och detta leder till lite dyrare cigaretter och snus. För ett paket cigaretter som nu kostar 48 kr får man sedan betala 3 kr mer. För en dosa snus som går på 47 kr (45 gram) blir det en ökning på 2 kr.

Värt att notera är att ökningen av tobaksskatten skulle innebära hela att man får punga ut 1130 kr mer per år för sina cigaretter om man röker ett paket om dagen. Rökning är redan en stor pengaslukare från början och det blir inte bättre framöver.

Höjda gränser för reseavdrag

Som det är just nu får du avdrag för kostnader för resor till och från arbetsplatsen som överstiger 9000 kr under ett år. Dessa kan du alltså dra av på skatten när det är dags att deklarera. Från och med nästa år höjs gränsen till 10 000 kr. Alla kostnader som ligger under detta belopp får du alltså själv betala.

Lägre moms när du äter ute

Man har även bestämt sig för att minska momsen för restaurang- och cateringverksamhet så att momsen är 12 procent istället för 25 procent. Detta innebär att det blir billigare att äta ute. Nu skulle momsen bli samma för restaurang och catering som den är för livsmedel vilket är klart smidigare för dem som jobbar i branschen. Öl, vin och sprit påverkas dock inte av denna sänkning.

Detta är inte alla förändringar inför 2012. Vi har bara försökt ta upp de viktigaste och mest intressanta. Du kan läsa lite mer och annat som är bra att tänka på inför årsskiftet i artikeln från E24 som vi använde som bas för detta inlägg.

Följ oss på Facebook