Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Ekonomikunskap eller syslöjd

När jag gick i grundskolan så hade jag syslöjd. Det var ett av de obligatoriska ämnen som fanns. Man fick lära sig att sy - delvis för hand och delvis med symaskin. Kunskapen från syslöjden har jag använt väldigt sällan sedan dess, i mitt vanliga liv. Något som jag dock använder dagligen är mina kunskaper om ekonomi och pengar. Men någon sådan lektion fanns inte i skolan.

Intet ont om syslöjden. Det handlar inte om just syslöjd eller träslöjd eller något specifikt ämne som finns bland dem som man vanligen har i skolan. Alla ämnen lär ut något som kan vara intressant och användbart för vissa personer och vissa lägen. Men det är inte alltid alla ämnen kommer att ge dig så mycket kunskaper som du kan utnyttja i din vardag när du är vuxen.

Geografi är ett bra ämne på många sätt och det är inte dumt att veta var olika länder ligger, deras relationer till varandra, vad de producerar, folkslag osv. Det är ganska intressant och visst kan man ha nytta av detta senare i livet, t ex om man vill ut och resa eller i allmänbildande syfte, så att man vet vad det pratas om på nyheterna osv. Men det är fortfarande inget ämne som ger en konkret nytta i min vardag. Jag har inte nytta av kunskapen som jag fick under geografilektionerna mer än lite då och då och oftast inte i livsviktiga sammanhang.

Pengar styr en stor del av våra liv

Ekonomikunskap viktigt att lära sig i skolan

Något som jag dock hade haft en enorm nytta av, i princip dagligen eller åtminstone varje månad, är ekonomikunskap. Det säger sig självt att det är viktigt med privatekonomi och pengar då stora delar av våra liv bygger på en grund som består av pengar. Ingenting fungerar utan pengar. Vi måste ha råd att bo någonstans, att äta, att betala för el, värme och andra räkningar.

Det är inte heller bara det allra nödvändigaste som man behöver för att överleva och för att leva ett drägligt liv som kräver pengar utan även all lyx och det mesta roliga man kan göra. Visserligen finns det trevliga och bra saker att göra som inte kostar något, såsom att vara ute i naturen, men pengar är så tätt ihopvävt med en fungerande vardag att allting påverkas.

Även om du är en person som gillar att göra saker som i grunden inte kostar pengar så är du ändå beroende av pengar och en fungerande ekonomi för att må bra och vara glad. Du påverkas indirekt av stress och oro när din privatekonomi är i oordning och om du har ont om pengar. Det blir påfrestande och jobbigt att inte ha råd eller att inte känna sig bekväm med sin ekonomiska situation och det gör att man inte heller kan njuta av sitt liv fullt ut.

Av de här skälen kan man fråga sig en enkel fråga. Varför lär man ut t ex syslöjd i skolan, varifrån man får kunskaper som man möjligen kommer utnyttja några gånger per år när man måste laga ett par trasiga jeans, men inte grundläggande ekonomikunskap? Att få information om att göra upp en ordentlig budget, att betala räkningar, sparande, hur det funkar med lån och skulder, risker i ekonomin, investeringar i t ex aktier och fonder, jobb och skatter, att dra ner på sina utgifter etc skulle vara enormt nyttigt.

Med tanke på att frågor som rör privatekonomi, pengar och närliggande områden är sådant som i princip varje människa kommer i kontakt med dagligen (eller åtminstone varje månad) och att dessa saker har väldigt stor påverkan på våra liv, så kan man tycka att det vore viktigare att lära ut sådant än många av de andra ämnen som finns i grundskolan.

Ekonomikunskap skulle vara ett obligatoriskt ämne

Tyvärr är det väldigt vanligt att folk inte har så bra koll på grundläggande saker inom privatekonomi, som är viktigt att veta. Det är många som aldrig gör en budget för att se hur mycket pengar de har att röra sig med och hur de ska planera och fördela sina inkomster. Det är många som knappt har något sparande eller förstår hur viktigt det är. Det är många som har dålig koll på hur lån, krediter och ränta fungerar. Listan kan göras lång.

Med tanke på hur viktigt privatekonomi är för varje enskild människa och våra liv så är det väldigt konstigt att detta inte har blivit ett ämne i skolan. Om vi alla hade fått lära oss hur man hanterar sin ekonomi och hur alla de saker man kommer i kontakt med i livet - såsom lån, investeringar, långsiktigt och kortsiktigt sparande, budget och ekonomiplanering eller att hushålla med pengar - så hade vi haft ett klart bättre utgångsläge när vi blev vuxna och tvingades ta hand om oss själva.

Visst tycker jag att det även är föräldrarnas ansvar att lära sina barn om pengar och hur man ska hantera sin ekonomi men det nog ofta enklare att göra detta effektivt i skolan jämfört med att göra det hemma. Hemma kan man lära barnen vikten av att vara sparsam och spara pengar, att man inte kan spendera hur som helst och att ha en allmänt sund inställning till pengar, men om man t ex vill lära ut hur man gör en ordentlig budget är det nog ofta bättre med några ordentliga lektioner och med visuella hjälpmedel i en presentation.

Skälet till att föräldrarna behöver ta det här ansvaret i så stor utsträckning beror ju just på att skolan inte har någon vettig utbildning, trots att privatekonomi och ekonomikunskap kan vara ett av de viktigaste ämnen som man kan ha. Det finns nog få ämnen som så många människor skulle ha så stor och återkommande användning av som just detta. Föräldrarna kan ju lära barnen att sy om det känns viktigt och istället låta ekonomikunskapen få plats i skolan.

Vi tjänar alla på att svenskar kan ekonomi

Det är så många som har alldeles för dålig koll på många av de grundläggande sakerna inom privatekonomi och som kämpar både med dåliga kunskaper och att de hanterar sin ekonomi på ett riskabelt och dåligt sätt. Att det finns så dålig kunskap påverkar oss på många olika sätt.

Först och främst innebär det ju att varje individ kan ta dåliga beslut eller hantera sin ekonomi på ett mindre bra sätt. Det kan även innebära att vi alla mår sämre och är mer oroliga i och med att vi kanske har lite för dålig koll på ekonomin. Som jag skrev tidigare i artikeln kan stress och oro över att vi har ont om pengar eller dålig koll göra att vi inte kan njuta av våra liv till fullo.

En annan aspekt av det hela är samhällsperspektivet. Regeringen och Finansarkivet är så oroliga för landets ekonomiska läge och svenskarnas skuldsättning och vilka risker som privatpersoners ekonomiska beslut kan leda till för Sveriges ekonomi.

Ekonomikunskap hade gett bättre ekonomi i hela Sverige

Det numer klassiska exemplet är belåningen (och då framför allt bolån) och att svenskarnas skuldsättning är en risk som kan leda till finanskriser och liknande problem om man inte hanterar dem. Regeringen har sjösatt ett flertal åtgärder för att minska skuldsättningen, t ex genom amorteringskrav och skuldtak, för att privatpersoner ska ta mindre lån i förhållande till sina inkomster.

Om regeringen är så pass orolig för hur vi privatpersoner kan sabba och riskera hela landets ekonomi genom våra egna ekonomiska beslut, vore det då inte logiskt att de intresserade sig i att bättra på våra kunskaper om ekonomi. Då kunde vi ju ta klart mer genomtänkta och informerade beslut. Troligen skulle majoriteten ta färre risker, göra färre misstag och anamma ett säkrare och mer ansvarsfullt ekonomiskt tänk.

Med andra ord skulle varje individ och landet som helhet ha mycket att tjäna på att vi lär ut ekonomikunskap till alla unga. Istället för att jobba med att begränsa vår belåning genom att sätta strängare regler (vilka ofta slår hårt mot vissa grupper) skulle de kunna ge oss den kunskap vi behöver för att själva ta bättre beslut när vi lånar.

Jag är nämligen ganska säker på att vi skulle låna klart mindre om vi hade bättre kunskap om ekonomi. Om vi tänker oss att ekonomikunskap hade varit ett etablerat skolämne sedan t ex 15 år tillbaka, så kan vi tänka oss att väldigt många av dagens unga och medelålders hade haft mycket bättre koll på allt ifrån sparande till investeringar och lån.

Folk hade rent allmänt haft större sparkapital, de hade investerat mer och bättre och haft bättre förutsättningar att köpa bostad. Det hade funnits mindre behov av att låna lika stora belopp och folk hade dessutom haft bättre koll på risker med att låna mycket pengar och ett allmänt bättre tänk. De hade dessutom säkerligen varit mer medvetna om möjligheterna att pruta på bolån och att hitta ett prisvärt lån.

Med sådana förutsättningar gissar jag att det hade varit en klart lägre nivå på svenskarnas skuldsättning och folk hade också haft större buffertar och bättre koll på / trygghet i sin privatekonomi. Troligen hade många också köpt bostäder som de säkert har råd med istället för att ligga på gränsen till vad de klarar av.

Man kan säga att vi då hade kunnat lösa själva grundproblemet istället för att försöka lösa de problem som har uppstått till följd detta, som t ex dålig kunskap och att vi tar för stora risker i ekonomin. Det vi vill komma åt är ju roten till problemen med för hög skuldsättning och inte bara hitta nödlösningar. Det är inte hållbart att bygga ett hus på en dålig grund för att sedan allt eftersom bygga på med fler och fler fixar som ska göra bygget stabilt. Huset måste då få en ny bra grund och sedan kommer man inte behöva några fler fixar längre.

Även företagen hade varit glada över detta

Det är inte bara vi privatpersoner och landet som vi lever i som hade haft nytta av obligatorisk ekonomisk utbildning i skolan. Även företagen hade skuttat av glädje åt detta skulle jag tro.

Först och främst skulle nog de flesta företag vara glada om deras egna anställda hade bättre koll på ekonomi. Det finns alltid vissa arbetsuppgifter som innefattar element av ekonomi och hantering av pengar och om alla hade dessa kunskaper från början så skulle det inte direkt göra saken sämre.

Dessutom skulle nog väldigt många företag spara pengar om folk var bättre på att sköta sin privatekonomi. Tänk alla fordringar / skulder som inte betalas dagligen. Räkningar, lån och krediter etc som folk låter bli att betala bara för att de har dålig ekonomi och inte har råd. Jag säger inte att detta problem skulle försvinna helt bara för att folk fick lära sig om ekonomi i skolan, men jag känner mig övertygad om att problemet skulle vara klart mindre.

Ofta handlar dålig ekonomi om okunskap och att man inte har verktygen som behövs för att sköta om sin ekonomi på ett vettigt sätt. Om dessa verktyg fanns och hade getts till oss i tidig ålder skulle de vara en del av vår naturliga vardag och vi skulle rent allmänt göra färre misstag med vår ekonomi.

Med tanke på att misstagen vi gör ofta är kopplade till andra företag eller personer och att de även ofta påverkar dessa så kan man tänka sig att bättre kunskaper skulle leda till färre problem. Vi skulle ha färre skulder, färre obetalda räkningar, färre betalningsanmärkningar, färre ärenden hos Kronofogden osv. Företaget skulle kanske tjäna mer pengar och behöva lägga mindre tid och kraft på obetalda skulder. Vilket i sig slutligen säkert också skulle bättra på hela landets ekonomi, vilket gör att cirkeln sluts.

Följ oss på Facebook