Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Dyr bensin kommer troligen forsätta vara dyr

I dagarna når bensinpriserna nya rekordhöjder med ett riktpris på 14,88 kr litern. Priserna har sakta men säkert stigit under hösten på grund av oroligheter t ex i Libyen. Nu är det istället konflikter i Iran som oroar och som leder till att priserna på bensin är fortsatta höga och troligen kommer att öka ännu mer.

Priset på råolja är högt vilket också leder till höga bensinpriser. Nu har vi även konflikten med Iran om deras atomprogram. Europa har hotat med att bojkotta olja från Iran från och med första juli vilket i sig kan påverka bensinpriset en del. Framför gör konflikten att man inte riktigt vet vad som komma skall och det skapar oro rent allmänt. Det finns en risk att Iran väljer att sluta sälja olja till Europa på eget initiativ redan innan juli.

De höga priserna beror till stor del på osäkerhet och höga råoljepriser men bensinpriset har även dragit iväg en del jämfört med priset på råolja. Ett av skälen är att raffinaderikoncernen Petroplus är nära konkurs. Petroplus har fem raffinaderier som står för ungefär 5 procent av Europas raffinaderikapacitet.

Man spår att bensinpriset inte kommer att gå ner framöver utan snarare bli dyrare framåt sommaren. För att det ska finnas någon rimlig chans till lägre priser måste ett antal olika saker gå i lås som t ex att det ordnar sig i Iran och att Nigeria börjar producera olja i vanlig takt igen. Risken är alltså ganska stor att vi får nöja oss med ökande priser och nya rekord.

Följ oss på Facebook