Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

SPER – för en mer hållbar spelmarknad

SPER är en branschorganisation som kommer få allt större betydelse när den nya spellagen träder i kraft efter årsskiftet, där alla seriösa aktörer har rätt att söka licens på en svensk spelmarknad i förändring. Här tar vi en titt på vad de gör och hur det kommer funka.

Svensk spelmarknad befinner sig vid ett mycket intressant vägskäl och man har redan valt vilken väg man ska följa. Från och med januari 2019 kan alla seriösa aktörer söka licens för spel på en rad olika områden, vilket tidigare varit strikt förknippat med ett fåtal aktörer och styrt av staten i vad som kallas ett spelmonopol. Samtidigt har Internets framväxt resulterat i att spelbolag med säte utanför Sveriges gränser kan – via nätet - bedriva viss verksamhet i Sverige.

Framgångsrika svenska spelbolag utomlands

SPER reglerar spelmarknaden

Inte minst har svenska bolag (fast med säte utomlands) varit framgångsrika på marknaden, mycket tack vare en industri av oerhört framgångsrika spelutvecklare. Sverige är en av de världsledande på området, men man har inte haft licens i Sverige. Nu kommer alla dessa redan etablerade bolag också ha möjlighet att verka i Sverige under ett gemensamt regelverk som kommer gynna svenska konsumenter i form av tydliga krav och regler som myndigheterna ska se till att de efterföljs.

Flera av bolagen som nu etablerar sig på den svenska marknaden har egentligen verkat där sedan länge, men eftersom det inte funnits något gemensamt regelverk har man fått jobba mycket med självreglering när det till exempel handlar om etik och säkerhet, vilket de lär ha nytta av framöver.

SPER – en nyckelaktör

En av nyckelaktörerna blir dock SPER (Spelbranschen riksorganisation). En branschförening som funnits under en längre period i Sverige, men nu får ett än viktigare uppdrag som en samlande kraft hos en bransch som kommer växa explosionsartat avseende antal aktörer redan under det första året. Och som i många branscher är det mest effektiva oftast att samverka självmant, vilket inte minst de internationellt verksamma spelbolagen redan har erfarenhet av.

Verksamheten i SPER handlar om att företräda spelindustrin i Sverige och verka för en sund, modern och hållbar bransch för den etablerade sverige casino – marknaden. Med hjälp av gemensamma riktlinjer ska man verka för etik och därmed också verka för konsumentens bästa, något man har gjort i över 15 år där också självreglering varit rättesnöret.

Swedish Gamling Award

Nyligen har SPER lanserat Swedish Gambling Award just i syfte att hylla ansvarstagande och nytänkande i spelbranschen. Priset är uppdelat i tre kategorier: kundnöjdhet, hållbarhet och ledarskap, där mod och ansvarstagande belönas i vad som kommer utvecklas till ett prestigefyllt pris för att stärka enskilda spelbolags varumärke gentemot konsumenterna. Utgångspunkten är att en positiv utveckling av spelbranschen gynnar alla.

Det verkar finnas goda förutsättningar för spellicensens införande, då såväl nya som gamla företag med spellicens kommer att ha erfarenhet av självreglering och är dessutom oerhört medvetna om vikten att samverka för branschens bästa. Bolagen har också haft tid att förbereda sig och har delvis också tittat på att samarbeta på olika sätt, t ex genom att slå ihop sig eller att köpa upp konkurrenter.

Det kommer att bli intressant att se hur det ser ut på spelmarknaden nästa år och vilka positiva förändringar som kommer att ske, inte minst när det gäller ansvar, stöd till spelare och andra åtgärder som gör spelande säkrare. Med tanke på hur många casinon som finns och hur mycket reklam det görs dagligen för dessa på tv och radio etc så behövs det helt klart ytterligare reglering.