Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Barn kan sluta avtal på nätet - men det går att häva

Föräldrar kanske ibland är lite nervösa för att deras barn ska köpa någonting som de inte borde köpa, t ex något som är för dyrt eller som de inte har tillåtelse att köpa. När de flesta barn har fri tillgång till Internet ökar risken att barn ingår avtal utan föräldrarnas vetskap och kanske då även utan deras medgivande. Dock ska man inte vara för orolig.

Det som gäller i ett läge när barn och underåriga ingår avtal är helt enkelt att de kan ingå avtal precis som vuxna men ifall det handlar om saker som är av en sådan storlek (pengamässigt) eller vikt att det inte är uppenbart att föräldrarna har givit sitt medgivande så kan avtalet rivas i efterhand om föräldrarna motsäger sig det.

Detta innebär i praktiken att ditt barn kan köpa något, t ex en surfplatta, och detta köp är giltigt precis som om du själv skulle köpt en surfplatta. Skillnaden är att ifall du som förälder inte har godkänt detta köp så kan du kontakta säljaren och säga att köpet gjorts utan godkännande och då måste säljaren helt enkelt häva köpet.

Ifall barnet går och köpet godis eller något billigt så är det lite annorlunda eftersom beloppet är så pass litet. Då kan inte säljaren rimligen förstå att det är osäkert ifall det här köpet har godkänts av en förälder tidigare och då har säljaren ingen skuld. Ifall det är något dyrt kan säljaren välja att tro att barnet har tillåtelse att genomföra köpet men får då ta risken att någon förälder senare häver köpet.

Barn ingår avtal på nätet

Som jag skrev i inledningen så är det extra stor risk att barn ingår avtal och köper saker när de kan använda Internet ganska fritt och utan övervakning. Det finns många spel och webbplatser för barn och unga där det går att köpa saker, t ex poäng eller låtsaspengar men även andra saker.

Nyligen fanns det ett rättsfall där KO (Konsumentombudsmannen) var i tvist med ett företag som driver en webbplats just för barn. Där kan man göra köp och även barn kan då ingå avtal. KO tyckte att barn inte skulle kunna ingå avtal utan att i förväg ha föräldrarnas samtycke. Marknadsdomstolen som skötte ärendet bestämde dock att det inte skulle vara så utan att barn fortfarande kan ingå avtal som vanligt.

Domen kanske kan kännas upprörande då det låter som att barn fritt kan ingå avtal och att dessa alltid är bindande. Det skulle då innebära att företag kan börja sälja till barn ganska fritt. Dock är denna dom inte något fritt fram för företag att sälja till barn utan den innebär bara att det ska fortsätta vara som det varit tidigare - nämligen att barn kan ingå avtal MEN att föräldrarna i efterhand kan komma att häva köpet.

Det är alltså likadant på Internet som i alla situationer. Ditt barn kan köpa godis, en dvd-film, en tröja, en surfplatta eller en gokart precis som du själv kan. Ifall priset är lite högre kan du dock alltid i efterhand gå till säljaren och säga att detta köp inte var godkänt av en förmyndare och att det ska hävas. Ifall det handlar om något som är värt lite mer (alltså inte en påse godis) så kan säljaren inte göra något annat än att återbetala pengarna så länge varan återlämnas igen.

Det här innebär att du inte behöver vara jätteorolig att släppa ditt barn fritt på Internet utan att övervaka honom / henne hela tiden men samtidigt bör man alltid vara uppmärksam och kolla så att barnet förstår vad som gäller och vad man inte får göra. Små köp kan vara svåra att häva så om det skulle bli en stor mängd väldigt små köp är det inte lika enkelt att ställa det till rätta igen.