Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Greklandskrisen kan dämpa boräntan

Som de flesta nog vet, speciellt dem som har ett bolån, har reporäntan höjts en del på senare tid. Riksbanken har redan gjort ett flertal höjningar och reporäntan ligger nu på 1,75 procent. Även bolåneräntan har då självklart höjts. Fler höjningar planeras även men på grund av krisen i Grekland kan det tänkas att höjningarna inte blir alls lika stora som det var tänkt. I så fall kan många människor med bolån spara pengar på Greklandskrisen.

Just nu är reporäntan 1,75 procent men Riksbankens plan är att genomföra flera höjningar så att den inom ett år ligger på närmare 3 procent. Det är Sveriges starka ekonomiska utveckling som ligger bakom höjningarna och planerade höjningar men med krisen i Grekland finns det risk att även Sverige påverkas negativt och detta skulle leda till en sämre ekonomisk utveckling. I sådana fall ligger inte Riksbankens räntenivåer riktigt rätt.

Marknaden har inte lika stora förhoppningar som Riksbanken och tror snarare på att det skulle vara rimligt att hamna på en reporänta runt 2 procent om ett år, vilket är en bit lägre än vad Riksbanken planerat. Krisen i Grekland är en stor och avgörande faktor eftersom resultatet där påverkar hur det blir i Sverige. Ifall den inte blir löst snart kan det påverka även oss svenskar och då är det rimligt att en sämre ekonomi leder till färre höjningar av räntan. Ifall det löser sig snart är det kanske dock inte lika aktuellt.

Har man bolån så vet man att boräntan påverkas av reporäntan. Den ligger en bit över och ifall reporäntan skulle hamna på ca 3 procent om ett år skulle det innebära boränta på närmare 5 procent. Detta skulle innebära en hel del ökade kostnader för dem som har stora bolån. Därför kan faktiskt Greklandskrisen på så vis vara positiv för bolånare, eftersom färre och mindre ökningar av reporäntan leder till lägre boräntor framöver.

Man ska dock även veta att det finns en liten risk att Greklandskrisen växer till en stor bankkris och detta kan leda till, åtminstone kortvarigt, högre räntor eftersom bankerna får svårare att låna in pengar. Räntorna på bankernas lån kan då bli dyrare vilket i sin tur leder till högre räntor för dem som vill ta ett bolån. I längden kan dock räntorna istället sjunka även med en sådan kris, så som de gjorde efter USA-krisen.

Följ oss på Facebook