Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Varför någonsin betala mer än 0,3 procent i fondavgift?

Jag är övertygad om att man kan investera endast i billiga indexfonder när man sparar på längre sikt och att detta blir bättre än att välja dyrare aktivt förvaltade fonder. Det går bra med fonder med låg avgift i de flesta fall och många gånger vinner dessa fonder över konkurrenterna. I det här blogginlägget går jag igenom varför det förmodligen är bättre att investera i dessa lågprisfonder.

Fonder är ett vanligt sätt för svenskar att spara pengar och det är också enligt mig en bra sparform eftersom det gör att man kan spara pengar på en lite lagom avancerad nivå, med bara grundläggande kunskaper om aktiemarknad och liknande. Det går att vara försiktig och spara med låg risk eller kan man våga sig på lite mer osäkra satsningar. Jämfört med aktier är fonder enklare och med har en risk i de flesta fall.

Du kan välja t ex aktiefonder, räntefonder eller blandfonder (som investerar i en kombination av aktier och räntebärande papper). Enligt min mening är det nästan alltid bäst att satsa på aktiefonder då dessa har bäst möjlighet att ge en bra avkastning och i de flesta fall är risknivån även låg på aktiefonder (även om det alltid finns en viss risk). I det här blogginlägget kommer jag fokusera huvudsakligen på aktiefonder.

Många har onödigt dyra fonder

Billiga indexfonder bäst

Det stora problemet med fonder är att det finns för många dyra fonder som man bör undvika och fonder som underpresterar i förhållande till förvaltningsavgiften. Man måste vara försiktig med vad man investerar i eftersom både förvaltningsavgift och fondens utveckling påverkar hur bra den är totalt. En dyr fond kan t ex behöva slå en billig fond med ganska mycket om du ska tjäna på att ha den dyra fonden, just för att avgiften snabbt äter upp din vinst.

En fond kan vara antingen aktivt förvaltad eller passivt förvaltad och de som har aktiv förvaltning är också alltid en bra bit dyrare. Tanken med aktiv förvaltning är att fonden ska skötas kontinuerligt och att investeringarna ska ses över hela tiden så att fonden kan slå index och få så bra avkastning som möjligt. Tyvärr är det vanligt att de aktiva fonderna inte alls slår index. Många följer index och ibland går de tyvärr till och med sämre. Att en fond är aktivt förvaltad innebär nästan alltid högre avgifter men det finns inga garantier för att avkastningen kommer att bli bättre.

Det är vanligt att någon rådgivare från banken föreslår att man ska spara i fonder och då brukar de nästan alltid föreslå bankens egna fonder, vilket kanske inte är direkt överraskande. Det är dock inte alls säkert att dessa fonder är så bra som andra alternativ på marknaden. Framför allt kan de ha onödigt höga förvaltningsavgifter. Bankens rådgivare föreslår alltså oftast inte det alternativ som är bäst för dig utan det som kan tänkas vara ok för dig samtidigt som det gynnar banken.

Många svenskar har idag bankernas egna fonder som de har blivit “pålurade” vid något tillfälle. Om man inte har så bra koll på fonder så kan man säkerligen tro att man har en helt ok fond jämfört med det totala utbudet av fonder, men ofta är det tyvärr inte så.

Du skulle kunna ha en aktivt förvaltad fond med en förvaltningsavgift på 1,2 procent medan det finns en passivt förvaltad indexfond som har en avgift på bara 0,2 procent. Dessa två kan mycket väl ha haft samma eller näst intill likvärdig utveckling det senaste åren. Skillnaden är att du har betalat klart mer i avgift och således fått en sämre avkastning.

Problemet är inte enbart kopplat till aktivt förvaltade fonder. En del banker har även indexfonder som är dyrare än likvärdiga indexfonder (som följer samma index) från en annan förvaltare. T ex kan den kosta 0,4 procent istället för 0,2 procent och det är ju dubbla priset.

Förvaltningsavgiften suger åt sig vinsten från fonderna

Billiga indexfonder bästa alternativet

En indexfond är en aktiefond som är gjord för att följa ett visst index, t ex den svenska börsen, USA-börsen, ett europeiskt index eller kanske ett globalt index. Aktierna i fonden ska spegla stora och vanliga aktier inom detta index och på så vis kommer fonden att följa detta index i väldigt stor utsträckning.

En Sverigefond är t ex en indexfond som är byggd för att följa Stockholmsbörsen (eller något liknande index) och du kommer att se att fonden går upp och ner samtidigt som Stockholmsbörsen går upp och ner i de allra flesta fall. Om svenska aktiemarknaden går bra så brukar även Sverigefonden gå ungefär lika bra och tvärtom. En Europafond följer den europeiska aktiemarknaden och en Globalfond den globala aktiemarknaden och det globala index som den försöker efterlikna.

Dessa indexfonder brukar sägas vara passivt förvaltade då det inte finns något behov av att arbeta lika aktivt med en sådan fond. Innehavet förändras inte lika ofta och man har ju inte som mål att man måste slå index utan det räcker om man ligger nära. Fonderna kan då ha en klart lägre förvaltningsavgift. Ofta har billiga indexfonder en avgift på 0,2 - 0,4 procent.

Indexfonder har visat sig vara bäst

Det var inte allt för länge sedan som flera banker var i blåsväder för att deras aktivt förvaltade fonder hade underpresterat. De flesta följde index precis som indexfonderna men hade då givetvis klart högre avgifter. En del av dem hade även presterat sämre än index, vilket inte är bra när man har en dyr aktivt förvaltad fond. Om fonden inte presterar bra så förlorar man bara en massa pengar på att betala den onödigt höga avgiften.

Warren Buffett hade koll redan för länge sedan

Nyligen vann Warren Buffett ett tio år långt vad som gick ut på att han trodde att en vanlig billig indexfond (S&P 500 indexfond) skulle få bättre avkastning över en tioårsperiod än ett urval av olika aktivt förvaltade hedgefonder. Detta visade sig vara sant och Buffett tog hem vadet - med marginal dessutom. Hans indexfond ökade med i snitt 7,1 procent årligen mot hedgefondernas 2,2 %.

Undvik dyra aktivt förvaltade fonder

En hedgefond är en fond med friare regler för vad de får investera i. Det behöver inte bara vara aktier utan kan vara lite vad som helst som förvaltaren tror på. En hedgefond har oftast dyra avgifter och tanken är att förvaltarna ska ha stor frihet att investera i sådant som de tror kan ge allra bäst avkastning.

Många har säkert uppfattningen att hedgefonder kan ge en klart bättre avkastning eftersom de förvaltas aktivt av duktiga förvaltare som kan slå index. Bara för att det ser bra ut på pappret betyder det dock inte att avkastningen kan garanteras. Det som dock gör att hedgefonden förlorar mot en vanlig indexfond är just de dyra avgifterna. De äter upp vinsten som man gör i form av lite bättre utveckling av fonden.

Warren Buffett satsade en miljon dollar på det här vadet för 10 år sedan och han säger nu efter vinsten att han lugnt skulle satsa lika mycket igen på indexfonder för nästkommande 10 år. Han tycker att billiga indexfonder alltid är ett bra val, i alla marknader och tider. Det sistnämnda är intressant då han i princip säger att indexfonder klarar sig igenom alla finansiella klimat, även sämre tider.

Mitt eget exempel

Jag hade själv en Sverigefond hos SEB under många år som mina föräldrar fixade åt mig för längesedan. Det var en aktivt förvaltad fond med en avgift på 1,51 procent. När jag började få upp ögonen mer för fonder och aktivt började kolla efter bra fonder insåg jag snabbt att den inte var så bra som den borde. Jag hittade en indexfond / Sverigefond med 0,2 procent i avgift istället.

När jag jämförde de två fonderna kunde jag se att indexfonden hade gjort märkbart bättre ifrån sig de senaste fem åren än den dyra aktivt förvaltade fonden, samtidigt som jag hade betalat i princip sju gånger så mycket i avgift för den sistnämnda. Det kändes som en väldigt dålig affär. Jag till och med konfronterade SEB angående detta och de sa då att de var missnöjda med sina fonder och höll på att se över dem, men det är ju inte mycket tröst för mig och mina pengar som har gått förlorade.

Vilka fonder ska man satsa på?

Egentligen handlar det inte om att rekommendera vissa specifika fonder utan mer om ett allmänt tänk när man väljer fonder. Ofta är de billiga fonderna bra just eftersom de är billiga. Man slipper förlora en massa pengar i avgifter till fondförvaltare.

När du ska köpa fonder föreslår jag att du inte bara kollar på vad din egen bank har i sitt utbud, lite beroende på vilken bank du nu har. En del banker har ett bra utbud, speciellt nätbankerna så som Nordnet och Avanza, medan de gamla storbankerna huvudsakligen marknadsför sina egna fonder. Storbankerna kan ha en del andra fonder också men dessa är ibland lite svårare att hitta och lyfts mer sällan fram. Olika banker har också olika bra utbud av andra “externa” fonder.

Kolla efter indexfonder med en avgift på 0,2 eller 0,3 procent. Kanske 0,4 procent om fonden känns bra i övrigt. Sedan är det ju också givetvis en fråga om hur bra fonderna går och indexfonder brukar normalt gå bra och vara ganska stabila. Indexfonder brukar höra till fonder med lägre risk och de kanske inte har de största uppgångarna men de ger ofta en hyfsat säker avkastning på sikt. Man kan givetvis satsa på indexfonder som följer mer osäkra index också för en högre riskprofil, men för vanliga sparare är det inte dumt att spela lite säkert.

Jag sa ju tidigare att det faktiskt inte är allt för ofta som de aktivt förvaltade fonderna går så mycket bättre än index och det innebär att indexfonder är ett bra val i de flesta fall. Varför lägga en massa mer pengar på en fond som gör i princip exakt samma sak som den billiga? Om man vill jämföra med något mer konkret så kan man i princip säga att det är som att köpa samma soffa för antingen 10 000 kr eller 50 000 kr. Valet är väl ganska enkelt då.

Fondens utveckling och avkastning

För att avgöra hur bra en fond är kan man egentligen bara gå efter hur bra den har varit tidigare. Det finns inga garantier för att fonden kommer att prestera lika bra i framtiden men det kan ju vara en viss fingervisning iaf.

När det gäller indexfonder så gäller det att man tror på det index som fonden följer. Om det är en Sverigefond så vill man att den svenska börsen ska vara stark framöver, med tanke på att fonden kommer att efterlikna den utvecklingen.

Det som är bra med indexfonder är dock att de är ganska stabila i de flesta lägen och så länge man har en lång sparhorisont (vill spara under många år) så brukar det bli en ganska bra årlig avkastning på dem om man slår ut det på lång tid. Även om det kan gå ner under vissa perioder så brukar det återhämta sig och gå upp tids nog.

Du kan titta på den tidigare utvecklingen i fonden när du ska välja mellan två likvärdiga billiga indexfonder och försöker avgöra vilken av dem som känns bäst. Ibland kan det finnas fyra eller fem alternativ som känns likvärdiga. Ofta spelar det inte jätteroll vilken fond du väljer om alla har lika låg avgift, då deras mål ändå är att följa samma index. Då kan du istället läsa mer om hur de investerar, om de kör på hållbara investeringar, miljövänligt, undviker områden som du inte gillar (tobak, alkohol, spel osv) och väga in det i beslutet.

Billiga indexfonder bäst

Normanbelopp

För att enklare kunna få en bra bild av hur dyr en fonds avgift är har man kommit på ett bra sätt att mäta som ger en ganska tydlig bild. Det kallas för Normanbelopp efter tidigare finansmarknadsminister Peter Norman.

Beloppet beräknar de hypotetiska totala avgifterna i en fond om man månadssparar 1 000 kr under 10 år. Resultatet visar på de totala avgifterna och även förlorad avkastning på de pengar som har försvunnit iväg i avgifter under dessa 10 år. Det är alltså en riktig bild av hur mycket en viss fond skulle kosta.

Genom att skriva ut Normanbeloppet på alla fonder så kan man enkelt avgöra hur dyr en fond faktiskt är och det är enkelt att jämföra olika fonder med varandra. Ju lägre Normanbeloppet är ju billigare är fondens avgift.

Dock säger Normanbeloppet inget om hur bra avkastning en fond har. En dyr fond kan ha en klart bättre avkastning, men det är inte säkert. Du får kolla på tidigare avkastning för att se hur fonden har gått historiskt och lägga ihop det med fondens avgift för att få en total bedömning av hur bra en fond egentligen är.

Vilka indexfonder ska jag köpa?

Även detta är svårt att ge råd om då det beror på vad du vill satsa på, vilken risknivå du vill ha och din sparhorisont osv. Ett allmänt tips för dem som inte är så insatta i fonder eller aktier och som vill köpa fonder och låta bli att fundera på dem är att satsa på en stor del globalfond som bas.

Globalfonden följer ett globalt index som tittar på börser runt om i världen och därför är man inte så nära kopplad till en viss marknad. Om det t ex skulle gå dåligt i Sverige kan det går bra i USA eller Asien och då märker man inte av lokala svängningar lika mycket.

Ovanpå det kan man mycket väl ha t ex en Europafond, en Sverigefond och sedan några till med lite mer specifik inriktning så som Tillväxtmarknader, Asienfond, USA-fond, Rysslandsfond, Investmentbolag eller något liknande.

Exakt vad du väljer är upp till dig men så länge du väljer billiga indexfonder och undviker de mest riskabla marknaderna brukar det vara lugnt. Med en bas av breda fonder så som Globalfond, Europafond, Asienfond, USA-fond osv så har du också en stabil grund att stå på med en ganska låg risk.

Vill du minska risken ytterligare kan du titta på blandfonder men man ska veta att dessa ofta är lite dyrare och de brukar också ha lite sämre avkastning eftersom de investerar delvis i räntebärande papper. Man får betala lite extra för säkerheten kan man säga. I de flesta fall rekommenderar sparekonomer att man tittar klart mest på aktiefonder, om man inte vill ha en extremt låg riskprofil.

Följ oss på Facebook