Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Fler företag följer ARN:s rekommendationer

ARN (Allmänna Reklamationsnämnden) verkar gå mot lite bättre resultat och fler företag följer deras rekommendationer. Det är trevlig statistik då det visar att företagen respekterar ARN och deras bedömning och det innebär också att vi som konsumenter får lite bättre stöd när vi känner oss felbehandlade.

ARN är den oberoende organisationen som sköter om ärenden där konsumenter vill reklamera köp eller där tvister uppstår mellan företag och privatpersoner vid köp av vara eller tjänst. Det är gratis att få sitt ärende prövat och ARN bedömer bevisen som parterna lämnar in vid en tvist.

ARN följer svensk rätt och praxis när de bedömer ett fall men det finns inget i lagen som säger att företagen måste följa ARN:s rekommendation i något specifikt fall. Det innebär att det bara är en rekommendation om ett företag anses ha fel och ska kompensera en kund, inte ett krav med grund i lagen.

ARN har gått bra 2012

Om man tittar på statistiken för de senaste åren så har 2012 varit ett bra år om man ser till hur många av rekommendationerna som faktiskt följdes. Det är viktigt för ARN:s framtid att de ses som en organisation att ta på allvar och vars utredningar har tyngd. Ifall de sitter och gör sina bedömningar och ingen sedan lyssnar så är det ju ganska meningslöst. För oss konsumenter är det också skönt att ha en stark organisation som söker rättvisa.

Inom många områden har andelen beslut från ARN som följts av företagen ökat eller åtminstone hamnat på ungefär samma nivå som tidigare. De senaste åren har de flesta områden även haft en ganska hög procentsats där rekommendationerna har följts. I snitt följs någonstans runt 76 % av alla beslut år 2012, 2010 och 2011 var det 71 % båda åren.

De områden som har ökat bäst till 2012 är allmänna, bostad, elektronik, resor, textilier och tvätt (inom tvätt var det faktiskt 100 % som följde ARN:s rekommendationer). Några områden där det minskat från året innan är tyvärr båt, fastighetsmäklare och skor.

Vilka är bäst på att följa ARN:s rekommendationer?

Något som är trevligt är att några av de som är allra bäst på att följa ARN är företag inom bank och försäkring (som är den andra av två områden med 100 % i statistiken) - två områden som brukar röra mycket pengar och där företagen har ett stort behov av att kunderna har förtroende för dem.

Andra områden som håller sig högt är tvätt, elektronik, fastighetsmäklare och möbler. De områden som istället varit sämst är allmänna, bostad och motor.

Några intressanta slutsatser

Grejen med ARN är att det som sagt inte är ett måste att följa deras beslut. Om du anmäler ett ärende till ARN och de gör sin undersökning och tar ett beslut i frågan - som då t ex blir att du som kund har rätt och att företaget har fel - betyder inte det att företaget måste betala tillbaka pengarna eller vara tillmötesgående. Det är bara en rekommendation. Företag i Sverige uppmanas att följa rekommendationerna från ARN och de flesta gör det som sagt, men det finns ingen garanti.

I regel kan man nog säga att ju större och mer seriöst företag ju större chans att de faktiskt följer vad ARN har sagt. Företag med blickarna riktade mot sig och som kräver stort förtroende från kunderna behöver också föregå med gott exempel i såna här fall. Därför är det logiskt att t ex banker, försäkringsbolag, resebyråer och fastighetsmäklare ligger högt i statistiken. Det handlar om mer pengar, viktigare tvister och det är också viktigare att kunderna inte sviker.

Fler företag följde ARN:s beslut under 2012 men det finns också några andra trender som är intressanta. För det första ökade totala antalet anmälningar ganska mycket. 2010 och 2011 var det båda åren runt 9300 anmälningar men 2012 kom det in hela 11 531. Den ökningen är ganska stor och det kan vara ett tecken på antingen mer petiga kunder som anmäler mer eller att företagen har blivit lite sämre. Kanske har det att göra med ökningen av försäljning via Internet.

För det andra var det bara i snitt 38 % av alla tvister som inkom där kunden faktiskt fick rätt. ARN dömde alltså till företagens fördel i majoriteten av fallen. Detta är dock ingen stor skillnad från föregående år. Det kanske även är logiskt om man ser till att folk gärna vill klaga trots att de inte har riktigt koll på lagen eller på företagens villkor.

Det är dock inte fel att ifrågasätta företagen om man känner sig felbehandlad. Det är gratis att gå till ARN och ifall du uppfyller kraven kan även du få ditt ärende prövat. Det är sedan i alla fall troligt att företaget följer ARN:s beslut ifall du lyckas vinna, så våga stå upp om det behövs. Det är viktigt!

Följ oss på Facebook