Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Delningsekonomi en del av framtiden?

Delningsekonomi är ett modeord som används ganska ofta och att kunna dela på sina saker med andra människor i en win-win-situation är ju aldrig fel. Det finns redan många tjänster i denna anda, av vilka flera redan är riktigt populära. Är delningsekonomi något som kommit för att stanna och hur kan det påverka oss och vår ekonomi?

Vad är då delningsekonomi? Jo, den enkla förklaringen är att privatpersoner delar sina prylar och kunskaper med varandra - så som bilen, hemmet eller lite vad som helst. Det handlar helt enkelt om att dela, hyra ut eller låna saker av varandra istället för att själva äga dem. Alla behöver inte ha varsin pryl när man kan dela med sig!

Det behöver som sagt inte vara en fysisk pryl utan man kan även lära ut saker eller erbjuda sin expertis inom andra praktiska områden. Om man är duktig snickare så kan man dela med sig av detta till någon som är villig att kompensera antingen med pengar eller kanske genom någon annan tjänst som den personen kan.

Delningsekonomi i framtiden

Tanken med delningsekonomi är att utnyttja varandras saker och att flera personer kan konsumera samma sak istället för att alla skaffar sin egen. Det kan vara en affärsidé som är tänkt att tjäna pengar, t ex som Uber, vars affärsidé är att förmedla privat taxitjänst till dem som vill ha det. Då tjänar den som kör pengar på att köra folk dit de vill åka, den som är på väg någonstans kan enkelt få tag i skjuts och företaget Uber tjänar på att förmedla tjänsten.

Det måste dock inte nödvändigtvis handla om en kommersiell tjänst utan kan handla om bilpooler där folk samåker, att låna saker av varandra, äga saker tillsammans eller att byta och ge bort saker som man själv inte använder. Allt kan egentligen samlas under det breda begrepp som är delningsekonomi.

Internet är vad som till stor del har gjort det möjligt att utnyttja varandra på ett bättre sätt. Tack vare Internet och smarta appar etc så kan man hitta andra personer som är villiga att hjälpa till på ett helt annat sätt än man kunde förr i tiden. Nu är det så mycket enklare att skapa samlingsplatser och att komma åt information, vilket gör att vi kan skippa de vanliga företagen och helt enkelt samarbeta med andra människor.

Att dela verkar bli allt vanligare

Fler och fler verkar hoppa på tåget när det gäller att dela på prylar och tjänster. Jag läste nyligen att framför allt unga är positiva till delningsekonomi och att dela på saker. Man kan se att det fungerar bra för tjänster så som Uber och AirBnB, som möjliggör privat delning / uthyrning av bil eller bostad på ett smidigt sätt.

Jag tror att skälet till att detta fungerar så pass bra till stor del är pengar. Både att man kan spara en slant genom att åka eller bo billigare och att man kan tjäna pengar på att hyra ut sin egen bil eller bostad till någon. Tidigare har det varit klart svårare att erbjuda dessa tjänster och därför har bara ett fåtal kunna göra det. Nu kan nästan vem som helst prova på att köra taxi eller driva hotellverksamhet (åtminstone förenklade versioner av detta).

Självklart är fördelarna för de som utnyttjar tjänsten också viktig och där är det nog också priset men även smidigheten som har störst betydelse. Om en vanlig taxi är billigare än att kontakta Uber så finns det inte så många skäl till att använda delningstjänsten - om det nu inte är så att det är klart smidigare med Uber. Priset spelar givetvis alltid en viktigt roll.

Smidigheten och enkelheten är den andra stora faktorn. Att boka en bil i en app på mobilen är givetvis riktigt smidigt. Det gör exempelvis Uber till ett intressant alternativ. Men även taxibolagen har appar och om de ser till att följa med i utvecklingen och erbjuda riktigt bra och smidiga tjänster så kommer det förmodligen huvudsakligen vara priset som slutligen avgör.

Det går att dela på väldigt mycket

Det finns stor potential att dela på väldigt många saker, så länge man kan lösa det praktiska. Idag är det huvudsakligen lite större saker så som bil och bostad som ligger i fokus men det kan säkerligen även gå att göra liknande saker med lite mindre prylar så som verktyg, fritidsutrustning och kanske elektronik. Det är förmodligen lättare med sådant som man bara behöver nyttja en specifik period och endast då och då snarare än sådant man behöver utnyttja ständigt i vardagen.

Det som behövs är en bra plattform för att dela, en enkel praktisk lösning för att det ska fungera rent logistiskt. Om man bara kan lösa hur man ska sköta det praktiska och betalning etc så kan man säkert göra en bra tjänst för väldigt många olika saker.

Sen måste det givetvis inte handla om att hyra ut saker heller utan det kan istället handla om att dela med sig av kunskap, t ex i form av lärare / läxhjälp eller mer praktiska kunskaper så som hantverkare.

Eftersom delningsekonomi är ett så brett begrepp så kan man även innefatta sådant som att skänka bort saker eller att sälja begagnat. Att återanvända prylar som en gång redan har använts är helt klart något som faller inom ramen för delningsekonomi eftersom att det kombinerar de två grundpelarna inom begreppet - nämligen att dela på saker / konsumera gemensamt och att spara pengar genom att göra det.

Detta innebär i princip att alla forum där man kan mötas och på ett eller annat sätt dela på saker eller tjänster, vare sig det handlar om att hyra ut, sälja, ge bort, erbjuda hjälp eller samarbeta, faller inom delningsekonomins breda gränser. Om man tänker på det på det viset så kan man säga att vi redan har kommit en bra bit inom detta område.

Delningsekonomi i framtiden

Blocket och Tradera är väldigt populära marknadsplatser för begagnade prylar och man kan även köpa begagnade bilar på många olika ställen. Det finns också många andra tjänster för att köpa och sälja begagnat. Dock är det säkert många som kanske tänker att delningsekonomi (med tanke på att det är ett lite nyare modeord) borde lägga mer fokus på andra saker än just att köpa och sälja begagnat.

Jag kan hålla med om att det kanske nu för tiden bör ligga lite mer fokus på det här med att hyra ut, låna ut och att dela sina kunskaper och tjänster med varandra. Just att köpa och sälja begagnat är beprövat och etablerat men dessa andra områden är lite nyare och innebär lite fler möjligheter som vi ännu inte har utforskat till fullo.

Om vi bara kan lösa det praktiska och se till så att alla parter blir nöjda när de delar på något så har vi nog stora möjligheter att dela på alla möjliga saker. Den intressanta frågan är hur långt man kan ta det och vilka saker som kanske går att dela på som vi ännu inte har kommit på.

Jag hoppas även att det med tiden ska bli så pass enkelt att nå ut och möta andra att vi privatperson kan göra detta helt själva, utan att det måste finnas ett företag med vinstintresse i bakgrunden. Om vi kunde åka bil med varandra vid behov utan att Uber var där och tog mellanskillnaden så skulle vi nog kunna få till en bättre och mer prisvärd tjänst.

Så länge det finns ett vinstintresse så kommer alltid konsumentens behov att hamna lite vid sidan av och jag hoppas att vi slutligen kan hamna i en situation där vi konsumenter helt enkelt klarar oss själva och kan dela fritt, utan att det behövs företag som håller oss i handen. Vi har snart tekniken och kunskapen att hamna i det läget.

En annan förhoppning är givetvis också att man kan komma på fler saker att dela på. Delningsekonomi är givetvis något som handlar om pengar till en viss del - att det blir billigare att dela saker med andra än att alla ska ha en egen. Den som hyr ut något tjänar pengar på detta och den som hyr kan komma undan billigare än om de skulle behöva köpa själva. Men det ekonomiska är inte enda fördelen.

Bra för planeten

Smidighet och flexibilitet är också viktigt när man delar, men det finns även ännu mer intressanta aspekter om man tar det ett steg längre. Det kan vara väldigt bra för planeten om man implementerar delningsekonomi på ett bra sätt. Ju mer vi kan dela och återanvända ju bättre är det för miljön. Vi behöver inte producera lika många saker och vi kan spara på naturresurser och miljö.

Varje gång vi köper begagnat istället för nytt så sparar vi lite på vår planets resurser. Varje gång vi åker bil tillsammans drar vi ner lite på utsläpp osv och sparar lite på miljön. Varje gång vi delar med oss till andra så är vi med och bidrar till en bättre värld.

Slutligen kanske tillverkare dessutom satsar ännu lite mer på kvalitet och lite mindre på kvantitet om de räknar med att folk återanvänder produkterna i större utsträckning. Förhoppningsvis leder de till produkter av bättre kvalitet, som tillverkas med större omsorg och håller längre. Allt detta är bra för både oss som konsumenter och förhoppningsvis även för planeten.