Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Nu är amorteringskravet för bolån beslutat och klart

Länge har ett amorteringskrav diskuterats och det har varit redo att klubbas redan tidigare, men sedan blivit lagt på is av ett eller annat skäl. Det har dock varit klart att många tycker att åtgärder så som denna är väldigt viktiga för att kunna hantera svenskarnas skuldsättning och därför har kravet ändå hållits i liv. Nu har det alltså slutligen blivit verklighet.

Idag har alltså förslaget klubbats igenom då regeringen och allianspartierna kommit överens om en lösning. Det dröjer dock till och med första juni, vad vi vet just nu åtminstone, innan kravet börjar gälla. Du kan alltså köpa en ny bostad och ta ett bolån innan dess och då slippa amorteringskravet.

Först kanske det kan vara bra att sammanfatta lite kort vad amorteringskravet på bolån egentligen innebär. Själva kravet går ut på att man måste betala av (amortera) på sitt bolån, istället för att som många idag gör, endast betala räntan varje månad men inte betala på lånet och alltså minska dess totala storlek.

Amorteringskravet säger att du årligen måste amortera på ditt bolån med två procent av lånebeloppet så länge du har en belåningsgrad som är över 70 procent. När du kommer ner till 70 procent behöver du amortera minst en procent av lånebeloppet årligen tills dess att du har 50 procent belåningsgrad. Efter det finns det inte längre något krav på amortering.

Några saker som är viktiga att veta är; för det första gäller det här kravet bara för nya bolån. Ifall du redan har ett bolån sedan tidigare så påverkas detta inte och du behöver då inte börja amortera mer enligt de nya reglerna. Som jag skrev ovan så träder amorteringskravet i kraft först den första juni i år och innan dess kan du låna utan att oroa dig för detta.

För det andra hade man tidigare sagt att nybyggda bostäder skulle undantas amorteringskravet utan någon gräns, vilket alltså helt enkelt innebar att ifall du köpte ett nybyggt hus som första köpare så skulle du helt slippa kravet nu och alltid. Dock har de nu backat på denna punkten och det blir istället så att du får fem år utan amorteringskrav. Efter det inträder det och då måste du börja amortera på ditt lån enligt reglerna, om du inte redan gjort det.

En ytterligare grej är att det går att få lite uppskov från amorteringskravet ifall man råkar ut för sjukdom eller arbetslöshet. Du kan få slippa kravet under en viss period, som kanske ännu inte är bestämd. Det är bara tillfälligt men tanken är att du ska få möjligheten att komma på fötter och få igång ekonomin igen. Det är även så att skogs- och jordbruksfastigheter är undantagna från amorteringskravet.

Vad innebär amorteringskravet lite mer praktiskt?

Amorteringskrav på bolån nu realitet

Tanken med amorteringskravet rent allmänt är att man vill ha ett verktyg för att motarbeta den höga skuldsättningsnivån i landet. Vi har för höga skulder i förhållande till våra inkomster och det oroar eftersom det kan leda till ekonomisk kris – på lite liknande vis som den amerikanska finanskrisen som byggde på de så kallade subprime-lånen.

Förutom det här kravet har det diskuterats att vi behöver ytterligare åtgärder för att förebygga skuldsättningen, t ex att minska ränteavdraget för lån eller att sätta upp ett skuldkvottak så att man bara kan låna en viss mängd pengar utifrån sin årliga inkomst. Dessa åtgärder är dock inte speciellt nära att genomföras, men kan tänkas bli aktuella i framtiden.

Högre månadskostnad för bolånet

Just amorteringskravet innebär framför allt att folk som vill köpa en bostad kommer att få en högre månadskostnad för sina lån. Varje månad måste man betala in amortering (avbetalning på lånet) plus räntekostnaden. I dagsläget är det många som amorterar väldigt lite eller inget alls, vilket gör att de endast betalar räntan varje månad.

På lång sikt, om tanken är att man ska betala av hela sitt bolån (vilket kanske inte händer så ofta), så skulle detta göra lånet mycket dyrare eftersom man hela tiden betalar ränta på samma höga lånebelopp som aldrig minskar. Men om man ser till kostnaden per månad så blir den klart lägre om man slipper amortera t ex 5 000 kr i månaden. Ifall man bara betala räntan så kanske den totala kostnaden för varje enskild månad blir runt 3 000 kr istället för 8 000 kr.

Eftersom det vanligen på lite kortare sikt (några år) gör ganska liten skillnad på räntan att amortera på sitt bolån är det vanligt att folk helt enkelt låtit bli att amortera om det nu varit möjligt hos den bank där man har sitt lån. Många banker har erbjudit möjligheten att slippa amortera. Det ska dock bli ändring på detta från och med i sommar.

Med amorteringskavet kan du inte köpa lika dyr bostad

Ifall du tidigare funderat på att låna och att inte amortera så hade du kunnat få en klart lägre månadsinbetalning än med amorteringskravet, vilket i princip gjorde att klart dyrare bostäder kunde rymmas inom din månadsbudget. Du kanske med de gamla reglerna enkelt kunde köpa en villa för 4 000 000 kr och amortera lite eller inget på lånet.

Nu när du måste amortera en viss procent av lånebeloppet årligen så blir det klart mer att betala varje månad jämfört med att ha amorteringsfritt. Amorteringskravet säger att du måste betala av minst 2 procent av lånebeloppet årligen och om ditt lån ligger på 4 000 000 kr så blir 2 procent ungefär 6 670 kr i månaden.

Det innebär att du måste ha en ekonomi som klarar av en månadskostnad för bolånet som ligger på ca 10 000 kr istället för som tidigare när du bara behövde klara kanske runt 3 500 kr per månad. Det är ganska stor skillnad. Rent praktiskt innebär det troligen att många måste titta på klart billigare bostäder för att ha råd med månadskostnaden.

På ett vis kanske man kan tycka att det är orättvist att folk som redan har bolån ska kunna njuta av ett mer eller mindre amorteringsfritt lån och då klara sig undan med klart lägre månadskostnader, men så enkelt är det ju inte riktigt heller. Man får tänka på att det alltid är rekommenderat att man amorterar på sitt bolån. Det är en investering som minskar din räntekostnad och din privatekonomiska risk.

De flesta har en rörlig ränta på sitt lån och så länge räntan är låg så är det ganska trevligt. Då oroar man sig kanske inte så mycket för sin räntekostnad och eventuella problematiken med att aldrig amortera sitt bolån. När räntan dock går upp och blir dyr, t ex 4, 5 eller 6 procent, så blir det dock klart tydligare att man har ett stort bolån och att man har låtit bli att amortera på det. Då blir räntekostnaden dyr.

Viktigt att ha marginaler i sin budget

Man ska alltid komma ihåg att det är viktigt att ha en ok marginal i sin månadsbudget så att man har råd med sitt nya boende. Se till att vara noga och ärligt med dig själv när du gör en kalkyl för att se vilken prisnivå på boende som du har råd med i din nuvarande ekonomi. Tänk även på att räntan idag är mycket låg och att den inom några år troligen kommer att stiga en del. Om du väljer rörlig ränta på lånet ska du räkna på att ha råd med en kostnad som bygger på en ränta som är ett fleral procent högre än den är i dagsläget.

Något man också bör ha i åtanke är den extra kostnaden ifall man inte har råd att betala 15 % av bostadens värde i kontantinsats. Man kan som mest ha 85 % belåningsgrad på sin bostad och resterande belopp måste hittas någon annanstans. För ett lån på 4 000 000 kr blir kontantinsatsen 600 000 kr, vilket långt ifrån alla kan lägga fram på rak arm.

För att lösa detta är det då vanligt att man tar ett lån utan säkerhet för åtminstone delar av det beloppet. Det har klassiskt kallats för topplån medan andra delen är bottenlån och det är i princip ett vanligt privatlån som är klart dyrare än ett bolån. Detta lån har också en amortering och ränta som måste räknas in i den totala månadskostnaden för boendet. Var noga när du gör din kalkyl så att du tänker på alla kostnader som tillkommer.