Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Lättare pruta på bolån i dyra områden?

De flesta vet nog att det nästan alltid går att pruta på bolånet och förhandla fram en lägre ränta än vad banken har satt ut från början. Det verkar som att det går extra bra att pruta för dem som köper bostäder i dyra områden så som Lidingö och Östermalm. Vad detta beror på och lite allmänt om hur det funkar att pruta på bolån ska jag ta upp i detta inlägg.

Tack vare SvD:s räntekarta där folk själva kan rapportera in vad de lyckats få för ränta på sitt bolån (efter förhandling och prutande) kan man göra en hel del observationer. Statistik av det här slaget är intressant och ger möjlighet att titta på samband som man annars inte hade kunnat undersöka på nåt bra sätt. Bankerna själva brukar ju inte precis vara kända för att dela med sig av statistik, speciellt inte för hur väl man kan pruta hos dem.

Genom att kolla på vad folk har rapporterat angående sina räntor kan man se att det faktiskt oftast går att få som mest rabatt på bolåneräntan i områden där bostäderna är dyra. Folk som bor i t ex Lidingö och Östermalm har rapporterat in några av de lägsta räntorna. I dessa områden kostar bostäderna dyra pengar men det är också så att dessa bostäder ofta är bland de mest belånade. Folk som köper bostad här tar i snitt klart större bolån.

Att det går att förhandla fram bättre boränta är något som de flesta vet. Man bör alltid förhandla och se om det går att pruta ner priset. De räntor som bankerna listar är ofta en bra bit ifrån vad de faktiskt kan tänka sig att låna ut till. T ex ligger bankernas 3-månadersräntor idag runt 2,78 - 2,96 % men genomsnittet av vad folk faktiskt har fått för ränta i maj ligger på 2,67 % när förhandlingarna avslutats.

Hur kommer det sig då att de kan få lägre räntor?

En intressant fråga är kanske då varför det är på det här viset? Det finns säkert många svar på den frågan men några av skälen är nog ganska logiska. För det första handlar det nog helt enkelt om att folk som köper bostäder i sådana områden ofta har en bra ekonomi, sparade tillgångar och en ganska hög inkomst. De har då ett bra utgångsläge rent allmänt när de förhandlar. Risken blir liten för banken när låntagaren har hög kreditvärdighet.

Det kan också tänkas att man får en viss mängdrabatt. Det kan låta simpelt men precis som när man köper andra saker kan det bli aktuellt att sänka priset vid köp av större kvantiteter och om man tar ett stort bolån kan man alltså få lite större rabatt på räntan. Bankerna tjänar mer pengar på större lån och kan alltså premiera detta.

Ett tredje skäl som diskuteras är ifall personer som bor i dessa "fina" områden kanske är bättre på att förhandla och pruta och att det är skälet till lägre räntor. Det finns inget som säger att de måste vara bättre men de kanske oftare har högre utbildning, högre social status och ett jobb med mer ansvar etc. Sådana saker kan göra att man är bättre på att förhandla men även att det blir lättare att förhandla eftersom utgångspositionen är lite bättre.

Snabb sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man kanske först och främst säga att man alltid ska pruta på sitt bolån. Det finns i princip alltid lite att ta på och man bör inte acceptera bankernas utgångsränta rakt av. Beroende på vad man har för ekonomisk situation - inkomster, tillgångar etc - har man givetvis olika utgångsläge men man ska alltid försöka.

I övrigt kan man väl säga att skälet till att de "dyra" områdena visar på störst rabatter troligen helt enkelt är att de som köper bostad där har ett bra utgångsläge för att pruta. De har vanligen bra inkomster, andra tillgångar etc och totalt sett hög kreditvärdighet. Sen tar de ofta även stora lån - vilket bankerna gillar.