Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Läge att binda bolånen (säger bankerna)

En del olika bankekonomer förespråkar nu att man ska binda sitt bolån eftersom det är låga räntor just nu. Tittar man bakåt i tiden har det dock varit fördelaktigt att ha rörlig boränta istället, så frågan är varför man ska binda sitt bolån nu?

Vi ligger idag på riktigt låga marknadsräntor och det är delvis på grund av situationen i USA. Eftersom det är finanskris borta i USA och man har beslutat att fortsätta med åtgärder för att stimulera ekonomin så har även vi här i Sverige påverkats och resultatet är låga räntor.

En del olika ekonomer tycker att det är ett bra läge att binda sitt bolån, åtminstone 4 - 5 år och att man kan tjäna på detta. Dessa ekonomer är dock knutna till bankerna och det är ingen hemlighet att bankerna själva vill att vi med lån ska binda upp dem. Bankerna får nämligen en större trygghet när de vet att vi har bundna lån så att vi inte lämnar dem och tar våra lån någon annanstans.

Det går alltså inte att lita blint på de röster som säger att vi ska binda bolånen. Man måste vara kritisk och veta att de som förespråkar detta även till viss del har något att vinna på just bundna lån. Det man ska göra är att kolla på klara fakta för att bedöma situationen.

Skälen till att det kan vara bra att binda sitt bolån

Skälet till att det är så bra att binda sitt lån just nu (enligt bankernas ekonomer) är att vi har ovanligt låga räntor nu, t ex till följd av finanskriser och olika åtgärder för att tämja denna. Detta leder till att vi har låga räntor och att räntor på lån med längre löptider också är ganska låga.

Det är dock inte troligt att den här situationen kommer att hålla i sig allt för länge och när ekonomierna i t ex USA börjar ordna upp sig lite så kommer troligen räntorna att stiga. Den allmänna uppfattningen verkar vara att vi börjar närma oss brytpunkten där vi slutar sänka räntorna och istället börjar gå på andra hållet. Om man ska binda sitt lån alls är det kanske med andra ord ett bra läge att göra det relativt snart.

Ett individuellt val

Utöver faktorer som påverkar räntan ska man inte heller glömma bort individuella faktorer som påverkar hur bra det är att binda sitt lån och längden på löptiden. Man ska givetvis försöka planera så att man tänker bo kvar under hela bindningstiden och liknande.

Det är alltid ett val man har med sitt bolån ifall man ska satsa på rörlig eller fast ränta. Det brukar som sagt vara billigare med rörlig ränta och därför är det troligen även framöver ett billigare alternativ totalt men för den som vill ha lite mer trygghet och känner att bundet lån är bra så kan det vara en bra tidpunkt att binda upp sig.