Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Krav på amortering av bolån ökar - tufft nu men bra i längden

En fråga som lyser med sin frånvaro när de politiska partierna debatterar och lägger upp sina vallöften är frågan om svenskarnas skulder och då framför allt bolån och amorteringskrav. Samtidigt är just hushållens skuldsättning en viktig fråga som både Riksbanken och Finansinspektionen ser över. Det har även vid flera tillfällen kommit varningar om att vi riskerar problem framöver ifall vi inte gör något åt dessa problem ganska snart.

Riksbankschefen Stefan Ingves har redan i början av året kommit med varningar om att vi måste se över bostadsmarknaden och göra stora förändringar för att få bukt med problemen med skuldsättningen. Han är inte ensam om att vara nervös över hur det ser ut i Sverige idag och många experter håller med om att vi behöver ta till ganska tuffa medel för att bättra på situationen. Det kan t ex vara begränsat ränteavdrag på boräntor eller höjd fastighetsskatt.

Amorteringstakt på bolån ett problem

En av de viktigare punkterna är amorteringstakten på bolån. Idag är det bara ca 40 % av hushållen som faktiskt amorterar på sina bolån i någon form (och då räknas de som amorterar relativt lite också in). Resten, majoriteten av svenskarna, väljer att inte betala av på sina bolån alls.

I Sverige har vi relativt lång amorteringstid på bolån. Ett vanligt bolån har runt 50 års löptid, vilket kan jämföras med hur det ser ut i andra europeiska länder. Finland har i genomsnitt 30 år och Tyskland, Frankrike, Spanien och Italien har vanligtvis en amorteringstid på 20 - 30 år. Norge har i genomsnitt runt 22 - 23 år. Detta innebär att vi ligger en bra bit över genomsnittet i Sverige och det är en sak som borde ses över enligt de flesta sakkunniga.

Amorteringskrav framöver

Del två av det hela är just att så många inte amorterar alls på sina bolån. Det pratas mycket om att införa ett krav på amortering så att man hela tiden måste betala av på sitt lån. Fördelen med detta är givetvis att man sakta men säkert får ett mindre lån och att man då får lägre ränta med tiden, men nackdelen kan man väl säga är att det blir mer att betala varje månad till en början (sen ska man komma ihåg att amorteringen i sig ska ses som en investering och inte en ren kostnad).

Det utreds alltså just nu av både Riksbanken och FI hur det ska fungera med obligatorisk amortering och det kan tänkas att det blir aktuellt inom en inte allt för avlägsen framtid. Men detta är givetvis något som skulle påverka de svenska hushållen. Ett amorteringskrav skulle innebära att man varje månad har både amortering och räntekostnad att betala in, istället för bara räntan som många har idag. Ifall det även blir aktuellt med kortare löptid på bolånen, så att det blir ner mot 30 år istället för det idag vanliga 50 år, blir det dessutom högre kostnader av detta skäl.

Amorteringskrav i praktiken

Med ett räkneexempel där man har ett bolån på 2 miljoner kronor (och dagens låga ränta på 2 procent) skulle amorteringen bli ca 5 556 kr i månaden om man har en amorteringstid på 30 år, jämfört med ca 3 334 kr ifall amorteringstiden istället hade varit 50 år. Detta innebär givetvis en jobbig ökning för dem som inte riktigt har marginalerna i sin ekonomi. Men det innebär också att räntekostnaderna skulle bli lägre med tiden.

När du har ett bolån på 2 miljoner kronor blir räntan ca 3 330 kr - efter skatteavdrag hamnar den på runt 2 330 kr istället. Ifall du väljer att inte amortera på ditt bolån kommer räntan att hela tiden ligga på samma nivå. Du betalar 2 330 kr varje månad, år ut och år in. Den minskar inte eftersom du inte amorterar.

Hade du istället valt att amortera med en amorteringstid på 30 år så hade du efter 10 år varit nere på ca 1 550 kr i räntekostnad varje månad. Detta är en ganska stor skillnad. Efter dessa 10 år är den årliga räntekostnaden hela 9 360 kr lägre ifall du har valt att amortera jämfört med ifall du inte amorterar alls. Du sparar alltså ganska bra med pengar samtidigt som du har minskat ditt bolån och således din risk.

Ifall räntan skulle gå upp

Idag är räntan väldigt låg. Runt 2 procent eller ännu lägre än så beroende på hur bra du lyckats pruta. Våra exempel ovan beräknades med en boränta på 2 procent men man kan inte räkna med att räntan stannar på dessa låga nivåer speciellt många år framåt. Ifall du istället skulle få en ränta på 5 procent blir det klart dyrare att betala på bolånet.

Då hade du haft ca 5 830 kr i ränta ifall du valt att inte amortera på ditt lån jämfört med 2 330 kr. Skillnaden där är 3 500 kr i månaden och på ett år är det hela 42 000 kr. Tänk dig att behöva betala 3 500 kr mer varje månad för ditt bolån, det låter väl inte direkt lockande och många hushåll i landet har inte heller utrymme för sådana ökningar av månadskostnaderna.

En poäng med att sätta krav på amortering redan nu är att man vill undvika att folk sitter med för stora bolån och för höga räntekostnader när räntan börjar gå upp. När man hamnar i ett sådant läge är det många som inte har tillräckliga ekonomier för att stödja sina lån och då börjar det bli allvarligt. Det blir som sagt lite dyrare månadskostnad idag ifall man inför amorteringskravet och sänker amorteringstiden till ca 30 år, men det gör att risken för framtida problem minskar en hel del.

Det finns idag inga klara besked om hur man gör med alla befintliga bolån - ifall dessa ska innefattas i amorteringskraven eller om det bara ska gälla nya bolån. Det är något som ska diskuteras vidare. Oavsett bör du vara beredd på att det kan tänkas komma krav på amortering inom en ganska snar framtid då både Riksbanken, FI och regeringen tycker att detta vore en viktig utveckling. Har du ett bolån idag kanske du inte påverkas, men det är ingen dum idé att ändå välja att amortera.