Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Hur avgörs egentligen boräntan?

Det här med boränta kan ibland vara lite lurigt. Man måste bestämma om man ska ha fast ränta eller rörlig, hur länge man eventuellt ska binda upp räntan ifall man väljer fast och så vidare. Det finns flera faktorer som spelar in och tanken är ju att man ska välja det man tror är bäst beroende på vad man spår att framtiden har att erbjuda när det gäller räntan och finansmarknaden. Men hur bestämmer banker och långivare egentligen vilken boränta de ska ha?

De räntor man bör känna till är reporäntan (styrräntan) och STIBOR, vilket står för Stockholm InterBank Offered Rate. Reporäntan bestäms av Riksbanken och är en styrande ränta som har en viss påverkan på bankernas utlåningsräntor i allmänhet. Den sätts beroende på det ekonomiska läget för att styra Sveriges ekonomi i den riktning man föredrar. Ifall det som nu är ekonomisk kris föredrar man en låg ränta, varför man nu i dagarna valde att inte höja reporäntan.

STIBOR påverkar också t ex boräntan eftersom detta är en referensränta som är uträknad som ett genomsnitt av den ränta som banker använder när de lånar ut till varandra. Det kan till och med vara så att STIBOR har en större betydelse för vad du får för bolåneränta än vad Reporäntan har. Detta är något som kan vara bra att ha i åtanke när man funderar på bolån.

När en långivare lånar ut pengar till dig och bestämmer boräntan baseras den på flera olika saker. STIBORs tremånadersränta är en del av det hela men när man tar ett bolån över lång tid, t ex 40 - 50 år, kan man inte använda en tremånadersränta som bas. För dessa långa utlåningstider behövs en bättre säkring och då använder långivarna sig av bostadsobligationer. För att det ska fungera ränteanpassas dessa till tremånadersräntan och detta innebär ränteswappar, vilket också medför en extra kostnad. Den läggs på STIBOR-räntan.

Det är alltså ett antal olika saker som faktiskt spelar in på vilken ränta du slutligen får. Långivaren måste lägga in alla sina egna kostnader och sedan även en liten marginal så att de tjänar något. Annat som t ex kan tillkomma är om långivaren lånar upp pengar i utländsk valuta, då även växelkurser måste räknas in. Det man kan säga är att reporäntan är allmänt styrande men STIBOR troligen har en lite mer avgörande roll för hur hög din boränta blir.

Genom att ha lite bättre koll på hur det hela fungerar har du även lite bättre förutsättningar när du ska till banken eller annan långivare för att fixa ett bolån.